Implementation and modification of degrees

This content is currently not available in English

A continuación, ofrecémosche a información sobre títulos que pretendan implantarse ou modificarse nas titulacións de grao, máster ou doutoramento:

Curso académico 2019/2020

 

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: ata o 28 de febreiro de 2018

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 11 de maio de 2018, dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 29 de xuño de 2018, dos seguintes documentos:

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es.

 

Memorias

Memoria económica

 

Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o 28 de febreiro de 2018

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 11 de maio de 2018, dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 29 de xuño de 2018, dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificactiva e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es.

 

Memorias

Memoria económica

 

Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

 

Memorias definitivas de verificación de novas propostas

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

Documentos aprobados no Consello de Goberno

 

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido@uvigo.es en formato normalizado. Antes do 28 de febreiro de 2018.

Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico a eido@uvigo.es, antes do 11 de maio de 2018 dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico a eido@uvigo.es, antes do 29 de xuño de 2018, dos seguintes documentos:

 • Memoria final (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

 

Memorias

Memoria económica

 

Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

 

Memorias definitivas de verificación de novas propostas

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

Curso académico 2020/2021

 

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: ata o 19 de febreiro de 2019

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.es), antes do 10 de maio de 2019, dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria de verificación (en versión editable)
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo conforme ao anexo I da Orde do 20 de marzo de 2012, do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)
   

Memoria inicial de modificación de títulos

Memoria incial de nova proposta de grao

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.es), antes do 25 de xuño de 2019, dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.es.

 

Memorias iniciais de modificación de títulos

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

Memoria definitiva de modificación de títulos

Memoria definitiva de nova proposta de grao

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.es

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o 19 de febreiro de 2019

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 10 de maio de 2019, dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 25 de xuño de 2019, dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es.

 

Memorias iniciais de verificación de novas propostas

Memorias iniciais de modificación de títulos 

 

 

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
verifica@uvigo.es

Documentos aprobados no Consello de Goberno

 

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es en formato normalizado. Antes do 19 de febreiro de 2019.

Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es, antes do 10 de maio de 2019 dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es, antes do 25 de xuño de 2019, dos seguintes documentos:

 • Memoria final (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
eido.verifica@uvigo.es

Curso académico 2021/2022

 

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: ata o XX de febreiro de 2020

 • Impreso de declaración de interese de novos títulos de grao
 • Impreso de declaración de interese de modificacións de títulos de grao

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.es), antes do XX de maio de 2020, dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria de verificación (en versión editable)
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo conforme ao anexo I da Orde do 20 de marzo de 2012, do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)
   

Memoria inicial de modificación de títulos

 •  
 •  

Memoria incial de nova proposta de grao

 •  

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.es), antes do XX de xuño de 2020, dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.es.

 

Memorias iniciais de modificación de títulos

 •  

Declaracións de interese de novas propostas

 •  

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 •  

Memoria definitiva de modificación de títulos

 •  

Memoria definitiva de nova proposta de grao

 •  

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.es

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o XX de febreiro de 2020

 • Impreso de declaración de interese de novas propostas de títulos de máster
 • Impreso de declaración de interese de modificación de títulos de máster

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do XX de maio de 2020, dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do XX de xuño de 2020, dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es.

 

Memorias iniciais de verificación de novas propostas

 •  
 •  

Memorias iniciais de modificación de títulos

 •  
 •  

 

 

 

Declaracións de interese de novas propostas

 •  

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 •  

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
verifica@uvigo.es

Documentos aprobados no Consello de Goberno

 

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es en formato normalizado. Antes do XX de febreiro de 2020.

 • Impreso normalizado: declaración de interese de verificación/modificación (doutoramento)

Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es, antes do XX de maio de 2020 dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es, antes do XX de xuño de 2020, dos seguintes documentos:

 • Memoria final (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 •  

 

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
eido.verifica@uvigo.es

 

Guía de Metodoloxías e Sistemas de Avaliación

Aprobada pola Comisión Académica de Calidade o 28/02/2019

Guía de Metodoloxías e Sistemas de Avaliación v01

 

Normativa aplicable

Universidade de Vigo

Ámbito estatal

Ámbito autonómico