Implementation and modification of degrees

This content is currently not available in English

 

A continuación, ofrecemosche a información sobre títulos que pretendan implantarse ou modificarse nas titulacións de grao, máster ou doutoramento:

Curso académico 2019/2020

 

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: ata o 28 de febreiro de 2018

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 11 de maio de 2018, dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 29 de xuño de 2018, dos seguintes documentos:

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es.

 

Memorias

Memoria económica

 

Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o 28 de febreiro de 2018

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 11 de maio de 2018, dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 29 de xuño de 2018, dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificactiva e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es.

 

Memorias

Memoria económica

 

Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

Memorias definitivas de verificación de novas propostas

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

Documentos aprobados no Consello de Goberno

 

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido@uvigo.es en formato normalizado. Antes do 28 de febreiro de 2018.

Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico a eido@uvigo.es, antes do 11 de maio de 2018 dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico a eido@uvigo.es, antes do 29 de xuño de 2018, dos seguintes documentos:

 • Memoria final (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

 

Memorias

Memoria económica

 

Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

 

Memorias definitivas de verificación de novas propostas

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

Curso académico 2020/2021

 

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: ata o 19 de febreiro de 2019

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.es), antes do 10 de maio de 2019, dos seguintes documentos:

 

Memoria inicial de modificación de títulos

 •  

Memoria inicial de nova proposta de grao

 •  

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.es), antes do 25 de xuño de 2019, dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa

 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.es.

Memoria económica

Memoria definitiva de modificación de títulos

Memoria definitiva de nova proposta de grao

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.es

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o 19 de febreiro de 2019

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 10 de maio de 2019, dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es), antes do 25 de xuño de 2019, dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es.

Memoria económica

Memorias definitivas de verificación de novas propostas

 Memorias definitivas de modificación de títulos existentes

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
verifica@uvigo.es

Documentos aprobados no Consello de Goberno

 

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es en formato normalizado. Antes do 19 de febreiro de 2019.

Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es, antes do 10 de maio de 2019 dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es, antes do 25 de xuño de 2019, dos seguintes documentos:

 • Memoria final (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

Memorias definitivas de verificación de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos

Declaracións de interese de novas propostas

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
eido.verifica@uvigo.es

Curso académico 2021/2022

 

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: ata o 20 de febreiro de 2020

 

Declaracións de interese de novas propostas

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.es), antes do 08 de maio de 2020, dos seguintes documentos:

Memoria inicial de modificación de títulos

Memoria inicial de nova proposta de grao

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.es), antes do 26 de xuño de 2020, dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.es.

 

Memorias definitivas de modificación de grao

Memorias definitivas de novas propostas de grao

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.es

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o 20 de febreiro de 2020.

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 08 de maio de 2020.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es) dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Ata o 26 de xuño de 2020.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.es) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.es.

 

Memorias definitivas de modificación de títulos de máster

 

Memorias definitivas de verificación de títulos de máster

 

 

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos:

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
verifica@uvigo.es

Documentos aprobados no Consello de Goberno

 

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es en formato normalizado. Ata o  20 de febreiro de 2020.

Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 08 de maio de 2020.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Ata o  26 de xuño de 2020.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.es dos seguintes documentos:

 • Memoria final (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

 

 

Memorias iniciais de modificacións de Programas de Doutoramento

 

Memorias iniciais de novas propostas de Programas de Doutoramento

Declaracións de interese de novas propostas de Programas de Doutoramento:

Declaracións de interese de modificación de Programas de Doutoramento:

 

 

 

 

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
eido.verifica@uvigo.es

 

Guía de Metodoloxías e Sistemas de Avaliación

Aprobada pola Comisión Académica de Calidade o 28/02/2019

Guía de Metodoloxías e Sistemas de Avaliación v01

 

Normativa aplicable

Universidade de Vigo

Ámbito estatal

Ámbito autonómico