Capsula do tempo

University Archive

This content is currently not available in English

O Arquivo Universitario da Universidade de Vigo é responsable de garantir a xestión, organización, accesibilidade, tratamento e conservación do patrimonio documental da Universidade.

 

Misión O Arquivo Universitario ten encomendada a función de planificar, implantar e avaliar un sistema de xestión integral dos documentos, dende a creación ou recepción nas unidades e servicios administrativos, ata a súa conservación ou eliminación definitiva, de acordo co marco legal e seguindo criterios técnicos.
Así mesmo, é a unidade encargada de conservar, organizar, describir e facer accesible tódolos fondos documentais, administrativos e históricos da Universidade.
Visión O Arquivo Universitario contribúe á racionalización e á calidade do sistema universitario facilitando a documentación necesaria para a resolución dos trámites administrativos e para os procesos de toma de decisións.
O Arquivo Universitario ofrece un servicio de información eficaz a tódolos membros da comunidade universitaria e á ciudadanía en xeral.
Obxectivos Implantar, desenvolver e avaliar o sistema de xestión documental da Universidade. 
Favorecer a consecución de niveis de calidade na xestión administrativa da Universidade.
Garantir a conservación e difusión do patrimonio documental da Universidade

O Arquivo Universitario é membro da CRUE-CAU.

Normativa e formularios

Regulamento do Arquivo Universitario81.77 KB Cadro de Clasificación dos Documentos Administrativos752.9 KB Normas de transferencia de documentos ao Arquivo Xeral73.79 KB Formulario de solicitude de préstamo de documentos (unidades administrativas da Uvigo)368.5 KB Formulario de transferencia de documentos ao Arquivo Xeral380 KB

 

 

 

Para máis información podes contactar en xsarquiv@uvigo.es ou no +34 986 814 074
Horario de atención de 9.00 a 14:30 h

Biblioteca Central de Vigo
Rúa Leonardo da Vinci, s/n
36310 Vigo