Teaching Organisation Plan

This content is currently not available in English

O Plan de Ordenación Docente (POD) consiste na asignación do profesorado ás distintas materias de grao, máster e doutoramento, tendo en conta as necesidades docentes nas distintas titulacións e a capacidade docente do PDI, nos termos que acorde o Consello de Goberno.

Consulta a normativa

 

Plan de Ordenación Docente (POD) 2019/2020