Group work rooms

This content is currently not available in English

Nalgúns dos seus puntos de servizo, a Biblioteca Universitaria ofrece ao público espazos e salas para traballar en grupo. Coa finalidade de que todos os usuarios e usuarias teñan igualdade de oportunidades no acceso a estes espazos, a biblioteca ten establecidas unhas normas para a súa utilización e reserva. 

 

Normas de uso  

 

Bibliotecas con salas de traballo en grupo dispoñibles

  • Ciencias Experimentais (Campus de Vigo) 
  • Económicas e Empresariais (Campus de Vigo)  
  • Industriais-Minas (Campus de Vigo)
  • Telecomunicación (Campus de Vigo)