Other UVigo websites

This content is currently not available in English

 • Avisos
  Portal de alertas e avisos da Universidade de Vigo
 • Bubela
  Portal de cursos en liña da Universidade de Vigo
 • Campus do Mar
  Web do Campus de Excelencia Internacional - Campus do Mar
 • Campus Vigo Tecnolóxico
  Web do campus de especialización do campus de Vigo
 • Centro de Linguas
  O Centro de Linguas promove e desenvolve actividades de formación en linguas modernas
 • Consello Social
  É o órgano de participación da sociedade na universidade, e impulsa a colaboración entre elas
 • Convocatorias
  Atopa todas as convocatorias da universidade de bolsas, axudas, formación, emprego, mobilidade...
 • CulturXest
  Plataforma onde podes consultar todas as actividades culturais na Universidade de Vigo
 • DeporXest
  Plataforma onde podes consultar todas as actividades deportivas na Universidade de Vigo
 • FaiTIC
  Plataforma de teledocencia da Universidade Vigo
 • Fundación Universidade de Vigo
  Entidade sen ánimo de lucro para impulsar actuacións no ámbito do emprego, emprendemento e formación
 • Normativas
  Listaxe de normativas da Universidade de Vigo
 • UVigo TV ​​​​​​ 
  Servizo de televisión por Internet prestado por ATIC. Agrupa todos os servizos de transmisión de vídeo sobre Internet da Universidad de Vigo