Centres Program contracts

This content is currently not available in English

O contrato programa por centros é a achega de fondos por parte da universidade ás escolas e facultades baseado nun financiamento por resultados.E dicir, o financiamento básico compleméntase con achegas de carácter finalista ou por obxectivos.

A normativa que regula os programas contratos foi aprobada polo Consello de Goberno o 27 de novembro de 2015. Nela defínense os campos de actuación que son os de calidade, docencia, investigación, transferencia, emprego e mobilidade. Cada campo agrupa a unha serie de indicadores que son calculados de xeito centralizado.

 

 

Documentación

Normativa contrato programa centros [PDF]411.45 KB Manual de procedemento [DOC]574 KB Ficha de indicadores [DOC]300 KB