Para estudantes de grao e de mestrado

Bolsas para realizar actividades formativas

Solicitudes ata o 2 de xullo

UVigo - Scholarships 22/06/2021

 A Universidade de Vigo convoca bolsas para fomentar a participación do estudantado de grao e de mestrado en actividades que complementen a súa formación académica.

O prazo de solicitudes permancerá aberto ata o 2 de xullo de 2021.

 

Máis información

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
Edificio Exeria
As Lagoas - Marcosende
36310 Vigo
+34 986 814 094
bolsas@uvigo.gal