Study Grants

This content is currently not available in English

Destinadas a alumnado que se atopa en situación social ou económica de especial necesidade

Axudas para estudantes con circunstancias económicas ou familiares especiais

Destinadas a alumnado de Grao ou Máster oficial que se atope nalgunha destas situacións:

  • Ter no ano 2017 ou 2018 unha situación sobrevida que afecte de de xeito grave a economía familiar
  • ter a condición de vítima de violencia de xénero ou fillo/a e verse afectado/a pola modificación introducida no decreto de prezos públicos relativa a exención de prezos de matrícula
  • non ter dereito á bolsa do MECD ao non cumprir os requisitos académicos debido a existencia dalgunha circunstancia excepcional (enfermidade, maternidade/paternidade, falecemento de pai/nai...)
  • ser bolseiro/a MECD e ter dificultades económicas para o pago das materias en segunda matrícula

MÁIS INFORMACIÓN

Bolsa de integración 

A Universidade ten un programa propio de bolsas dirixido á integración de persoas con  necesidades educativas especiais co obxecto de fomentar e garantir o acceso e permanencia deste alumnado no ensino superior. A través do “programa de atención personalizada para cada estudante” subvenciónanse os recursos necesarios para acadar a plena integración do alumnado.

PROGRAMA PIUNE

Bolsa Estudante Colaborador

Destinada a ofrecer ao alumnado con necesidades educativas especiais a colaboración dun/ha compañeiro/a de titulación que lle presta apoio nas actividades académicas dentro do centro docente.

Contacta con nós en bolsas@uvigo.es ou chamando ao teléfono 986 813 611