Grao en Dirección e Xestión Pública

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 20
Número de cursos: 4
Código:
P07G092V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

Soraya Rodriguez Losada

  Descrición

  A principal fortaleza deste grao é o seu carácter multidisciplinario que combina as seguintes áreas de coñecemento: ciencia política e da administración, contabilidade, dereito, economía, empresa, estatística, informática, mercadotecnia e socioloxía. Grazas a esta heteroxeneidade de coñecementos o grao orienta ao alumnado dunha maneira integral cara á dirección e xestión das organizacións públicas e privadas cunha relación estreita coa Administración (xestorías administrativas, consultorías, etc.).

  Técnico de organizacións públicas que inclúe catro perfís:
  - Técnico/a en administracións públicas
  - Xestor de organizacións públicas
  - Analista de políticas públicas
  - Analista político
  Xestor de Proxectos que comprende tres perfís:
  - Asesor e consultor
  - Analista de políticas públicas
  - Axente de desenvolvemento local

  ‐ Promover estudos no ámbito da dirección e xestión pública.
  ‐ Capacitar ao alumnado que curse o grao para levar a cabo labores profesionais de tipo teórico e práctico no ámbito da dirección e xestión pública.
  ‐ Facilitar o acceso á formación académica universitaria de calidade relacionada coa dirección e xestión pública ao alumnado de Galicia, España, Portugal e Latinoamérica.

  Tanto nacional (SICUE) como internacional (Erasmus+, ISEP, estudantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, bolsas Santander).
  O Grao en Dirección e Xestión Pública ten un convenio de dobre titulación coa Universidade de Sao Paulo (Brasil) para un intercambio máximo de 20 estudantes cada curso. Así o alumnado pode optar ao título de Gestao de Políticas Públicas cursando un único ano de mobilidade (60 ECTS) e realizando un único TFG, válido para ambas universidades.

  Alumnado con interese pola xestión e administración pública cunha perspectiva interdisciplinar. As súas metodoloxías e aplicacións.