Borja Conde Carnero

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M143V03 M143217 Introdución á avaliación estructural de construcións patrimoniais OP 7
O07G410V01 G410921 Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas OP 43
O07G410V01 G410405 Resistencia de materiais e elasticidade OB 43
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 36
V12G360V01 G360404 Resistencia de materiais OB 9
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 6
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 41
V12G380V01 G380921 Estruturas de formigón OP 0.0
V12G380V01 G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións OP 0.0
O07G410V01 G410921 Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas OP 43
O07G410V01 G410405 Resistencia de materiais e elasticidade OB 43
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 6
O02M143V03 M143217 Introdución á avaliación estructural de construcións patrimoniais OP 8
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O07G410V01 G410405 Resistencia de materiais e elasticidade OB 37
O07G410V01 G410921 Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas OP 43
O02M143V03 M143217 Introdución á avaliación estructural de construcións patrimoniais OP 8
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 6
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 6
V12G380V01 G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións OP 0.0
V12G380V01 G380921 Estruturas de formigón OP 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O07G410V01 G410921 Mecánica de sólidos e estruturas aeronáuticas OP 45.00
O07G410V01 G410405 Resistencia de materiais e elasticidade OB 37.00
V12G360V01 G360404 Resistencia de materiais OB 18
V12G380V01 G380921 Estruturas de formigón OP 0.00
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 78
V12G380V01 G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións OP 0.00
V12G340V01 G340404 Resistencia de materiais OB 18.00
O02M143V03 M143217 Introdución á avaliación estructural de construcións patrimoniais OP 8.00
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 6.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330405 Resistencia de materiais OB 2
O07G410V01 G410405 Resistencia de materiais e elasticidade OB 34.00
V12G360V01 G360404 Resistencia de materiais OB 33
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 71
P03G370V01 G370501 Construcións forestais OB 46
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 6
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370501 Construcións forestais OB 21
V12G330V01 G330405 Resistencia de materiais OB 5
V12G340V01 G340404 Resistencia de materiais OB 35
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 6
V12G380V01 G380402 Resistencia de materiais OB 28
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 72
V12G380V01 G380921 Estruturas de formigón OP 12
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370501 Construcións forestais OB 21
V12G380V01 G380921 Estruturas de formigón OP 3
V12G380V01 G380502 Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais OB 8
O02M143V01 M143109 Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural OB 9
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 31
V12G350V01 G350404 Resistencia de materiais OB 40
V12G330V01 G330405 Resistencia de materiais OB 18
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380921 Estruturas de formigón OP 12
V12G320V01 G320505 Resistencia de materiais OB 33

Concerted face-to-face mentoring

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

Estudo dinámico e análise estructural de unha pasarela peatonal atirantada de deseño singular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelado, simulación e cálculo de ponte mono-viga hístorico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise probabilística que verifica a probabilidade de erro dunha ponte de aceiro para vía férrea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estrutural probabilístico no ámbito aeronáutico aplicado sobre un panel de fuselaxe rixidizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización estructural no ámbito aeronáutico aplicada sobre un panel de fuselaxe con rixidización isogrid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Deseño dunha ponte antiga de aceiro en solidworks pra calcular a súa carga máxima e as vibracións naturais e así saber se os trens que se valen dela poden seguir transportando a mesma carga segundo a grado de corrosión da ponte. - Traballo Fin de Gr...
Análise probabilística dunha ponte histórica de aceiro roblonado. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise estrutural probabilístico baseada na análise límite da ponte histórica de Arnuide. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterizacion dinámica experimental e análise numérico estructural dunha ponte histórica en arco de pedra. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

A Ponte de Arnuide. Caracterización interna mediante georradar e análise de comportamento estrutural - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación e ensaio a escorregamento de unións aparafusadas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Desenvolvemento de ferramentas de visión artificial para o control de aspecto de pezas embutidas no sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenrolo e calibración do modelo numérico da torre do homenaxe do castelo de Guimarães. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise FEM de unión embridada en función da precarga dos parafusos e do coeficiente de rozamento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise por elementos finitos de unións metalicas mediante grapas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación estrutural baseada en fiabilidade de pontes históricas de arco de pedra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación estrutural de arcos de pedra considerando incertezas nos parámetros xeométrico-mecánicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Estimación de tensións en vigas sometidas a flexo-torsión a partir de datos LiDAR e modelización inversa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Automatización da parametrización xeométrica con fins estruturais en pontes arco de fábrica a partir de tecnoloxía LIDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación do escanexado láser terrestre para a caracterización xeométrica e o desenvolvemento de modelos estruturais en elementos de madeira con xeometría irregular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007