Escola de Enxeñaría Forestal

Government team

Director/a

Juan Picos Martín

Secretario/a de Escuela

José Manuel Casas Mirás

Subdirector/a

María Ángeles Cancela Carral

Localization

Campus A Xunqueira, s/n
CP: 36005
Pontevedra

Center code

203