Implantación e modificación de titulacións

Información do curso 2025/2026 

Velaquí a información sobre os títulos que pretendan implantarse ou modificarse nas titulacións de grao, de mestrado ou de doutoramento no curso 2025/2026, nos programas conxuntos de estudos oficiais de grao (PCEO),  así como nos programas académicos con percorridos sucesivos (PARS) no curso 2024/2025:
 

Procedemento interno

Todos os modelos e formularios editables pódense descargar no apartado correspondente ao final desta páxina.

Fase 1: Declaración de interese (ata o 24 de novembro de 2023)

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: 

 • Declaración de interese para a verificación e a modificación de títulos 
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO
 • MODIFICACIÓNS NON SUBNSTANCIAIS (CURSO 2024/2025)
 • MODIFICACIÓNS SUBSTANCIAIS 
​​​​​
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE NOVAS PROPOSTAS PCEO 
 
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE NOVAS PROPOSTAS PARS (CURSO 2024/2025)

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 12 de abril de 2024)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Modelo da memoria xustificativa (documento xustificativo conforme ao anexo I da Orde do 20 de marzo de 2012, do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica)
 • Resumo de modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria económica
 • Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)
MEMORIAS INICIAIS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO
 
MEMORIAS PROVISIONAIS DE NOVAS PROPOSTAS PCEO 
 
MEMORIAS PROVISIONAIS NOVAS PROPOSTAS PARS (CURSO 2024/2025)

 

Fase 3: Memoria final (ata o 3 de xuño de 2024)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos antes do:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

MEMORIAS DEFINITIVAS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

 
MEMORIAS DE NOVAS PROPOSTAS PCEO 
 
 
MEMORIAS NOVAS PROPOSTAS PARS (CURSO 2024/2025)
 • PARS en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación (Programa académico con percorrido sucesivo en Máster de Enxeñaría de Telecomunicación vía Grao de Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
 • PARS en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (Programa académico con percorrido sucesivo en Máster en Enxeñaría Industrial vía Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais)
 •  PARS en Enxeñaría Biomédica (Programa académico con percorrido sucesivo en Máster en Enxeñaría Biomédica vía Grao en Enxeñaría Biomédica)
 •  PARS en Enxeñaría Informática (Programa académico con percorrido sucesivo en Máster en Enxeñaría Informática vía Grao en Enxeñaría Informática)
 • PARS en Enxeñaría Aeroespacial (Progama académico con percorrido sucesivo en Máster en Enxeñaría Aeronáutica vía Grao en Enxeñaría Aeroespacial)

Procedemento interno

Todos os modelos e formularios editables pódense descargar no apartado correspondente ao final desta páxina.

Fase 1: Declaración de interese (ata o 24 de novembro de 2023)

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de mestrado e modificación de títulos xa implantados: 

​​​​​​

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MÁSTER:

 

 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS SUBSTANCIAIS DE TÍTULOS DE MÁSTER:

​​​​​

​​​​​

LISTAXE DE DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS NON SUBSTANCIAIS (curso 24/25):

 

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 15 de abril de 2024 )

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Modelo da memoria xustificativa (documento xustificativo conforme ao anexo I da Orde do 20 de marzo de 2012, do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica)
 • Resumo de modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria económica
 • Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

 

 

MEMORIAS INICIAIS DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MÁSTER:

(Prazo de alegacións ata o vindeiro 04 de maio de 2024)

 

MEMORIAS INICIAIS DE MODIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MÁSTER:

 (Prazo de alegacións ata o vindeiro 04 de maio de 2024)

 

 

Fase 3: Memoria final (ata o 4 de xuño de 2024 )

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

 

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

 

MEMORIAS DEFINITIVAS DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MÁSTER:

 

MEMORIAS DEFINITIVAS DE MODIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MÁSTER:

 

Documentos de apoio

Tramitación das propostas
 

Fase 1: Declaración de interese (ata o 24 de novembro de 2023)

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado)

 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO:

 

 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS SUBSTANCIAIS DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO:

 

 

LISTAXE DE DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS NON SUBSTANCIAIS (curso 24/25):

 

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 15 de abril de 2024 )

MEMORIAS INICIAIS DE VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO:

 (Prazo de alegacións ata o vindeiro 04 de maio de 2024)

 

MEMORIAS INICIAIS DE MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO: 

(Prazo de alegacións ata o vindeiro 04 de maio de 2024)

 

 

​​​​​Fase 3: Memoria final (ata o 4 de xuño de 2024)

 

MEMORIAS DEFINITIVAS DE VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO:

​​​​​​

MEMORIAS DEFINITIVAS DE MODIFICACIÓNS SUBSTANCIAIS DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO:

 

Documentación 

Universidade de Vigo

Ámbito estatal

Ámbito autonómico

Información dos cursos anteriores

A continuación, podes consultar a información sobre os títulos que pretendan implantarse ou modificarse nas titulacións de grao, de mestrado ou de doutoramento:

 

 

Titulacións

Documentación de apoio

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: ata o 20 de febreiro de 2020

Declaracións de interese de novas propostas

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do 08 de maio de 2020, dos seguintes documentos:

Memoria inicial de modificación de títulos

Memoria inicial de nova proposta de grao

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do 26 de xuño de 2020, dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

Memoria económica

Memorias definitivas de modificación de grao

Memorias definitivas de novas propostas de grao

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.gal

Documentación de apoio

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o 20 de febreiro de 2020.


Fase 2: Memoria inicial

Ata o 8 de maio de 2020.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:


Fase 3: Memoria final

Ata o 26 de xuño de 2020.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

Memoria económica

Memorias definitivas de modificación de títulos de máster

 

Memorias definitivas de verificación de títulos de máster

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos:

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
verifica@uvigo.gal

Documentos de apoio

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado. Ata o  20 de febreiro de 2020.

Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)


Fase 2: Memoria inicial

Ata o 8 de maio de 2020.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

Memoria económica


Fase 3: Memoria final

Ata o  26 de xuño de 2020.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria final (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

Memorias definitivas de verificación de novas propostas de programas de doutoramento

Memorias definitivas de modificación de programas de doutoramento

Declaracións de interese de novas propostas de programas de doutoramento:

Declaracións de interese de modificación de programas de doutoramento:

 

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
eido.verifica@uvigo.gal

 

Titulacións

Documentación de apoio

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese (ata o 12 de marzo 2021)

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 10 de maio de 2021)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

MEMORIAS INICIAIS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO

MEMORIAS INICIAIS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Fase 3: Memoria final (ata o 18 de xuño 2021)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do , dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

MEMORIAS DEFINITIVAS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO

MEMORIAS DEFINITIVAS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

Memoria económica

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.gal

Documentación de apoio

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas ou modificación de títulos xa implantados: ata o 12 de marzo de 2021.

Declaracións de interese de novas propostas de títulos de mestrado:

Declaracións de interese de modificacións de títulos de mestrado:

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 10 de maio de 2021.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Ata o 18 de xuño de 2021.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado.
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

Memorias definitivas de verificación de títulos de mestrado:

Memorias definitivas de modificación de títulos de mestrado:

Memoria económica

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
verifica@uvigo.gal

Documentos de apoio

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado. Ata o 12 de marzo de 2021.

Declaracións de interese de modificación de programas de doutoramento:

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 10 de maio de 2021.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Ata o 18 de xuño de 2021.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

Memorias definitivas de modificación de programas de doutoramento:

Memoria económica

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
eido.verifica@uvigo.gal

 

Titulacións

Documentación de apoio

Procedemento interno

Todos os modelos e formularios editables pódense descargar no apartado correspondente ao final desta páxina.

Fase 1: Declaración de interese (ata o 11 de febreiro 2022)

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO​​​​​​

 • Grao en Administración e Dirección de Empresas - Mención Dual

 

 • Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

 

 • Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías de Telecomunicación

 

 • Grao en Publicidade e Relacións Públicas

 

 • Grao en Tradución e Interpretación 

 

 • Grao en Turismo - Mención Dual

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 10 de maio 2022)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Modelo memoria de verificación (en versión editable)
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo conforme ao anexo I da Orde do 20 de marzo de 2012, do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)
   

MEMORIAS INICIAIS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Fase 3: Memoria final 

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do , dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

MEMORIAS DEFINITIVAS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

 

 • Anexo I
 • Convenios
 • Memoria xusticativa

 

 

 

Memoria económica:

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.gal

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese (ata o 11 de febreiro 2022)

Presentación da declaración de interese de novas propostas ou modificación de títulos xa implantados.

Declaracións de interese de novas propostas de títulos de máster:

Declaracións de interese de modificacións de títulos de máster:

 

Fase 2: Memoria inicial 

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Modelo memoria de verificación (en versión editable)
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

 

Fase 3: Memoria final 

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado.
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

Memorias definitivas de verificación de títulos de máster:

Memorias definitivas de modificación de títulos de máster:

 

Memoria económica:

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
verifica@uvigo.gal

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese (ata o 11 de febreiro 2022)

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado.

Declaracións de interese de novas propostas de programas de doutoramento:

Declaracións de interese de modificación de programas de doutoramento:

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 10 de maio 2022)

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final (ata o 20 de xuño de 2022)

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

Memorias definitivas de novas propostas de programas de doutoramento:

Memorias definitivas de modificación de programas de doutoramento:

Memoria económica:

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
eido.verifica@uvigo.gal


Titulacións

Documentación de apoio

Procedemento interno

Todos os modelos e formularios editables pódense descargar no apartado correspondente ao final desta páxina.

Fase 1: Declaración de interese (ata o 25 de novembro 2022)

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: 

 • Declaración de interese para a verificación e a modificación de títulos 
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO

 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE NOVAS PROPOSTAS PCEO

 

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 14 de abril de 2023)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Modelo da memoria xustificativa (documento xustificativo conforme ao anexo I da Orde do 20 de marzo de 2012, do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica)
 • Resumo de modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria económica
 • Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)
MEMORIAS INICIAIS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

 

Fase 3: Memoria final (ata o 2 de xuño de 2023)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos antes do:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

MEMORIAS DEFINITIVAS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

Procedemento interno

Todos os modelos e formularios editables pódense descargar no apartado correspondente ao final desta páxina.

Fase 1: Declaración de interese (ata o 25 de novembro de 2022)

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de mestrado e modificación de títulos xa implantados: 

​​​​​​

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MESTRADO
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MESTRADO

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 14 de abril de 2023)

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Modelo da memoria xustificativa (documento xustificativo conforme ao anexo I da Orde do 20 de marzo de 2012, do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica)
 • Resumo de modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria económica
 • Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

 

Fase 3: Memoria final (ata o 2 de xuño de 2023)

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

 

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

 

MEMORIAS DEFINITIVAS DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MÁSTER:

MEMORIAS DEFINITIVAS DE MODIFICACIÓN DE TÍTULOS DE MÁSTER:

Documentos de apoio

Tramitación das propostas
 

Fase 1: Declaración de interese (ata o 25 de novembro de 2022)

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado.

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 14 de abril de 2023)

​​​​​​MEMORIAS DEFINITIVAS DE NOVAS PROPOSTAS DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO:

 

MEMORIAS DEFINITIVAS DE MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO: