Sobre un fondo negro vese unha man estendida en sinal de chegar a acordo

Contratar e colaborar coa universidade

Existen diferentes modelos de colaboración entre empresas, organizacións e a universidade. Atopa toda a información para provedores, convenios de colaboración ou contratos de I+D

A Universidade de Vigo, a través dos nosos grupos de investigación, é peza fundamental na sociedade galega. Ademais da nosa faceta académica e formadora, somos xeradores de valor e coñecemento.

Plenamente integrada no tecido empresarial da súa contorna e sendo un elemento integrador importantísimo, a universidade medra da man doutros axentes do sistema da innovación, especialmente das empresas, e coa mirada posta no futuro.

No tocante á I+D, existen diferentes modelos de colaboración:

  • Por unha banda, temos a Investigación e desenvolvemento (I+D) por encargo: unha empresa ou organización encarga á universidade a realización dun proxecto de I+D, propón obxectivos, asume os riscos e paga o seu custo.
  • Por outra banda, temos a I+D colaborativa: os participantes dos proxectos involucran os seus recursos, comparten riscos e obxectivos e distribúen a propiedade dos resultados.

Do mesmo xeito, a universidade precisa traballar con moi diversas empresas provedoras para o correcto desenvolvemento de todas as súas actividades.

Se así o desexan, as empresas e organizacións tamén poden colaborar coa UVigo na súa faceta formativa, a través de convenios de cooperación educativa para ofrecer, por exemplo, a posibilidade de realizar prácticas ao estudantado, tanto de grao como de máster, das diferentes especialidades.

As persoas, institucións e empresas teñen, así mesmo, a posibilidade de unirse á UVigo mediante o patrocinio e mecenado de actividades sociais ou liñas de investigación.

Nesta sección atoparás información útil para coñecer o funcionamento de todos os tipos de colaboracións e convenios.