Pro-Vice-Chancellorship of Research, Transfer and Innovation

This content is currently not available in English

 

 • Daniel Rey García
  Director do Campus do Mar + CIM
  +34 986 813 597
  dir.cim@uvigo.gal
 • Jorge Pérez Juste
  Director do Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (CACTI)
  +34 986 812 132
  dircacti@uvigo.gal
 • Jorge Luis Bueno Alonso
  Director do Servizo de Publicacións
  +34 986 812 235
  dirsep@uvigo.gal
 • Miguel Ángel Correa Duarte
  Director do Centro de Investigacións Biomédicas (Cinbio)
  +34 986 812 128
 • José Manuel García Estévez
  Director da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (Ecimat)
  +34 986 815 700
  ecimat@uvigo.gal
 • Ana Mª Bernabeu Tello
  Directora da Área de Investigación
  +34 986 130 292
  dir.inv@uvigo.gal
 • Daniel Villanueva Torres 
  Director de Vigo Tecnolóxico
  dir.vigotec@uvigo.gal
 • Eduardo Suárez Porto
  Director de Área de Transferencia
  dir.tran@uvigo.gal
 • Martín Llamas Nistal
  Director do Centro Atlántico de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións (Atlanttic)
  +34 986 812 116
  atlanttic@uvigo.gal
 • Concepción Paz Penín
  Directora do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (Cintecx)
  +34 986 130 224
  dircintecx@uvigo.gal
 • Yolanda Faro Chamadoira
  Secretaría
  +34 986 813 597
  vicinv@uvigo.gal
 • Germán Pérez Juste
  Secretaría
  +34 986 130 257
  victran@uvigo.gal

 • O deseño e a implantación de políticas que fomenten a investigación de excelencia e a súa transferencia ao tecido socioeconómico, así como a súa difusión á sociedade a través da unidade de cultura científica en colaboración coa Vicerreitoría de Comunicación.
 • A promoción, avaliación e recoñecemento das actividades de investigación e de transferencia de coñecemento en todos os ámbitos da Universidade de Vigo.
 • As relacionadas coas diferentes convocatorias de axudas e de bolsas de investigación e de transferencia.
 • As relativas á Biblioteca Universitaria e ao Servizo de Publicacións.
 • As de realización de propostas de equipamento de centros de investigación e as de xestión e coordinación dos recursos de investigación.
 • As correspondentes aos institutos universitarios, centros de investigación e agrupacións estratéxicas de investigación.
 • A proposta, formalización e contratación de proxectos de investigación e transferencia, tanto no ámbito nacional como internacional.
 • As relacionadas con contratos, informes e cursos do artigo 83 da LOU.
 • As referentes á transferencia de tecnoloxía e á valorización e protección de resultados.
 • As correspondentes á oficina de I+D, á oficina de proxectos internacionais e as relacións con outros centros de I+D, en coordinación coa Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación.
 • As relacionadas cos parques tecnolóxicos, centros tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica e viveiros de empresas.
 • As relacionadas coa potenciación de plans de formación para empresas, institucións e profesionais.
 • As relacionadas con cátedras e aulas provenientes da relación universidade-empresa, en coordinación coa Vicerreitoría de Economía.
 • As relacionadas coa planificación, coordinación e execución de políticas e accións relativas ao Campus do Mar e Campus Vigo Tecnolóxico, en coordinación coas vicerreitorías de Campus de Ourense e de Pontevedra dentro do marco das políticas xerais que a universidade defina para os seus campus de especialización.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 597
vicinv@uvigo.gal