Unha investigadora nun laboratorio

Research in Vigo

This content is currently not available in English

O campus de Vigo ofrece un amplo abano de posibilidades para desenvolver a investigación e a innovación

campus de vigo

O campus conta cunha moi importante masa crítica en I+D+i que traballa tanto nos ámbitos dos campus de especialización existentes (mar, biomedicina e tecnoloxía) como en outras áreas de gran relevancia como as Ciencias Sociais ou as Humanidades. Este ecosistema do coñecemento complétase coa existencia de centros de apoio á I+D ou o parque tecnolóxico, tamén ubicado no campus.

Estruturas de investigación