Programa de Doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura

Knowledge area

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Administrative information

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordination of the degree

Enrique Granada Álvarez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Ana Ogando Martínez

   Nome: Ferramentas de simulación luminosa e algoritmos de optimización aplicados ó modelado, calibración e optimización de instalacións de iluminación exterior
   Data de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

  • Luis González Varela

   Nome: Contribución ao modelado das físicas do leito na combustión de biomasa
   Data de lectura:
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, Daniel González Peña

  • Javier López Gómez

   Nome: Investigación para a adaptación de novas técnicas de interpolación e fontes de datos meteorolóxicos para simulacións de eficiencia enerxética na edificación
   Data de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

  • Jesús Vence Fernández

   Nome: Contribucións ao estudo de formación de depósitos hidrocarbonados en intercambiadores de calor do sistema EGR. Desenvolvemento de modelo e validación experimental.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Concepción Paz Penín

  • Roberto Bellas Rivera

   Nome: Técnicas de modelado e optimización de sistemas contraincendios, seguridade e loxística baixo un enfoque de sustentabilidade.
   Data de lectura:
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, Miguel Ángel Gómez Rodríguez

  • Raquel Pérez Orozco

   Nome: Contribucións á redución de emisións de partículas na combustión de biomasa
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, David Patiño Vilas

  • Jacobo González Baldonedo

   Nome: Análise de modelos matemáticos de dano en remodelación ósea: resolución mediante métodos numéricos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Abraham Segade Robleda, José Ramón Fernández García

  • José Luis López González

   Nome: ANÁLISE DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E A SEGURIDADE AMBIENTAL EN BLOQUES CIRÚRXICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
   Data de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

  • Sandra Martínez Mariño

   Nome: Investigación e desenvolvemento de técnicas automatizadas de calibración e optimización multiobxectivo aplicadas á simulación de modelos enerxéticos de edificios.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

  • Sergio Chapela López

   Nome: Modelaxe e simulación CFD de mecanismos de ensuciamento e deposición de partículas na combustión de biomasa
   Data de lectura:
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, José Luis Míguez Tabarés

  • José Ángel López Campos

   Nome: Modelos Constitutivos para Materiais Visco-Hiperelásticos. Axuste mediante o uso de Algoritmos Xenéticos
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Abraham Segade Robleda, José Antonio Vilán Vilán, Enrique Casarejos Ruiz, José Ramón Fernández García

  • Francisco Manuel Troncoso Pastoriza

   Nome: Modelización automatizada en estándar BIM de elementos de iluminación en edificación mediante métodos de visión artificial
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller, Rebeca Pilar Díaz Redondo

  • Christian Gil Pereira

   Nome: Contribucións ó estudo dos fenómenos aerodinámicos en trens de alta velocidade
   Data de lectura:
   Directores:

   María Concepción Paz Penín, Eduardo Suárez Porto

  • Marta Fernández Rodríguez

   Nome: Aplicación de métodos matemáticos á calibración de modelos térmicos de simulación dinámica de edificios
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

  • José María Alonso Rodríguez

   Nome: Análise da eficiencia enerxética en edificación mediante técnicas de simulación térmica de edificios e interpolación avanzada de datos meteorolóxicos.
   Data de lectura:
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, María Ángeles Saavedra González

  • Araceli Regueiro Pereira

   Nome: Contribucións a reducción de emisións en combustión de biomasa mediante medidas primarias e secundarias en planta piloto
   Data de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, David Patiño Vilas

  Description

  Liñas de investigación:
  Na Liña eficiencia enerxética, *modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables abórdanse cuestións como o potencial das enerxías renovables, modelado da combustión de biomasa, deseño de caldeiras de biomasa, simulación de procesos de combustión mediante *CFD, etc.
  Unha segunda Liña é a investigación de propiedades *termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión.. Nesta Liña investíganse os novos fluídos que presentan un maior interese industrial, tales como *electrolitos líquidos, *iónicos e *nanofluidos.
  A terceira liña refírese ao mundo da edificación, e abarca os aspectos en relación coa eficiencia enerxética e *medioambiente na edificación. As actividades de investigación no ámbito desta Liña son: experimentación e modelado da transferencia de calor en compoñentes de edificios, rehabilitación enerxética de edificios, desenvolvemento metodolóxico do *ACV aplicado á edificación, etc.

  Year of beginning impartation: 2013
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 8

  • Eficiencia energética, modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables
  • Enxeñaría Térmica e medio ambiente na edificación
  • Investigación de propiedades termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.