Programa de Doutoramento en Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura

Knowledge area

Área de Artes e Humanidades

Administrative information

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordination of the degree

Javier Pérez Guerra

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Adriana Taboada González

   Nome: Un Anel para Gobernar a Tres Hobbits: Interdependencia e Evolución Narrativa de Frodo, Sam e Gollum no Señor dos Aneis de J. R. R. Tolkien (1954-1955)
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jorge Luis Bueno Alonso

  • Ana Cristina Gomes da Rocha

   Nome: Pacific Encounters, Postcolonial Representations and the Deconstruction of Imagined Bodies: Discourses of Reclamation and Re-negotiation or the (Re)-writing of Spaces of Violence and Desire.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • Luisa Cazorla Torrado

   Nome: Puntadas Negras: "Quilting" e Narracións de Mulleres Afroamericanas
   Data de lectura:
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • Sofía Bemposta Rivas

   Nome: Complementación clausal non finita de predicados na historia recente do inglés
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  • Raquel Pereira Romasanta

   Nome: Variación no sistema de complementación clausal nos Novos Ingleses: Unha análise de corpus de “regret”
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Elena Celsa Seoane Posse, Manfred Krug

  • Carla Bouzada Jabois

   Nome: Supplementos non finitos na historia recente da lingua inglesa
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Pérez Guerra, HUBERT CUYCKENS

  • Héctor Agrafojo Blanco

   Nome: Os Marcadores Pragmáticos KIND OF e SORT OF nas Variedades do Inglés no Mundo.
   Data de lectura:
   Directores:

   Elena Celsa Seoane Posse, Cristina Suárez Gómez, Lucía Loureiro Porto

  • Yolanda Fernández Pena

   Nome: Factores determinantes da concordancia de número con suxeitos colectivos complexos: Un estudo de corpus en inglés
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  • Laura García Castro

   Nome: O perfil de complementación de REMEMBER nos ingleses post-coloniais
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Elena Celsa Seoane Posse, Cristina Suárez Gómez

  • Selene Molares Pascual

   Nome: Estratexias de travestismo e ambigüidade de xénero en ficción especulativa xuvenil estadounidense: Conformidade ou transgresión?
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • José Carregal Romero

   Nome: Redefinicións Contemporáneas da Familia Irlandesa na Ficción de Colm Tóibín
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Teresa Caneda Cabrera

  • María Evelynt Gandón Chapela

   Nome: Un estudo de corpus sobre a elipse post-auxiliar no inglés moderno: implicacións metodolóxicas e teóricas.
   Data de lectura:
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  Description

  O programa de doutoramento interuniversitario en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura, participado polas Universidades de Santiago de Compostela (USC), A Coruña (UDC) e Vigo (UVIGO), é un programa acreditado que atende os altos estándares de excelencia do Sistema Europeo de Educación Superior. Este programa de doutoramento parte de programas anteriores que recibiron o recoñecemento oficial de excelencia do Ministerio de Eduación español. O principal obxectivo do programa en Estudos Ingleses é adestrar os/as estudantes a desenvolver investigacións en diferentes eidos dos Estudos Ingleses. En concreto, aos/ás doutorandos/as proporcionaranselle as habilidades e competencias profesionais para escribir unha tese de doutoramento baixo a supervisión de expertos/as dos tres departamentos implicados no programa. Isto pode incluír o seguinte: identificar un obxecto de estudo e desenvolver un método de análise que produza resultados innovadores; ser capaz de escribir en inglés de acordo coas convencións e demandas académicas; poder interpretar e utilizar a literatura en diferentes campos dos Estudos Ingleses; presentar e dar a coñecer os resultados nas reunións académicas nacionais e internacionais; ser capaz de comprender e valorar criticamente a recepción dos resultados por parte da comunidade académica; finalmente, usar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ás diferentes áreas dos Estudos Ingleses.

  Year of beginning impartation: 2013
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 10

  • Estudos de Literatura e Cultura Inglesas
  • Estudos de corpus, cognición, variación e cambio na lingua inglesa
  • Estudos de Literatura e Cultura Norteamericana
  • Lingüística Aplicada a tradución e ensino do inglés
  • Estudos do discurso en lingua inglesa
  • Literatura e cultura irlandesas
  • Outras literaturas en lingua inglesa

  Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

  Inglés para Fíns Específicos

  Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

  Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa

  Adquisición e Ensino do Inglés

  Variación e Cambio na Lingua Inglesa

  Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa

  Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa

  Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono

  Estudos Ingleses e Medios de Comunicación

  Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa

  Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono

  Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala Inglesa

  Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa

  Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono

  Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa

  Literaturas e Perspectivas de Xénero no Ámbito Anglófono

  Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa

  Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa

  Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.