Programa de Doutoramento en Física Aplicada

Knowledge area

Área de Ciencias

Administrative information

Facultade de Ciencias do Mar

Coordination of the degree

Manuel Martínez Piñeiro

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Estefanía López Senra

  Nome: Andamios e biomoléculas de orixe mariña para rexeneración de tecidos do sistema osteoarticular
  Data de lectura:
  Directores:

  Julia Asunción Serra Rodríguez, Miriam López Álvarez

 • Ricardo Jose Aveledo Anzola

  Nome: Estudo termodinámico de crecemento bacteriano baixo o efecto de metais usados en cirurxía ortopédica.
  Data de lectura:
  Directores:

  José Luís Legido Soto, Marta María Mato Corzón

 • Danica Ciric

  Nome: Vínculos entre Precipitacións Extremas e Transporte de Humidade
  Data de lectura:
  Directores:

  Luís Gimeno Presa, Raquel Olalla Nieto Muñiz

 • Milica Stojanovic

  Nome: O papel do transporte de humidade atmosférico en episodios de secas
  Data de lectura:
  Directores:

  Luís Gimeno Presa, Anita Rodrigues de Moraes Drumond

 • Pablo Breogán Sánchez Vázquez

  Nome: Caracterización termofísica de novos absorbentes baseados en líquidos iónicos para o refrixerante natural, auga
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Josefa Garcia Sanchez, Agilio A. H. Pádua

 • Antonio Paulo Gonçalves Fernandes Ferreira

  Nome: Sobre o perfil de temperatura na baixa estratosfera e a agudeza da tropopausa nos extratrópicos
  Data de lectura:
  Directores:

  Luís Gimeno Presa, José Manuel Henriques Castanheira

 • Carolina Natalia Hermida Merino

  Nome: Nanofluidos de grafeno: propiedades viscoelásticas e termofísicas
  Data de lectura:
  Directores:

  Manuel Martínez Piñeiro, María José Pastoriza Gallego

 • Roberto Valdés Pons

  Nome: Técnicas de espectroscopia de Raman para o estudo da mucosa oral.
  Data de lectura:
  Directores:

  Pio Manuel González Fernández, Miriam López Álvarez

 • Salvador Humberto Canzonieri

  Nome: Propiedades termofísicas de las mezcla líquidas binarias éster-nitrilo

  Thermophysical Properties of Binary Liquid Mixtures Ester-Nitrile

  Propiedades termifíscas das misturas líquidas binarias éster-nitrilo
  Data de lectura:
  Directores:

  Luís Romani Martínez

 • Eva Aguiar Fernández

  Nome: Circulación na zona de transición entre a costa e as dúas rías situadas máis ó sur das Rías Baixas (NW Spain)
  Data de lectura:
  Directores:

  , Silvia Piedracoba Varela, Gabriel Roson Porto

 • Katerina Zemánková

  Nome: Hidrofobicidade y derivadas termodinámicas para solucións diluidas acuosas de anfífilas
  Data de lectura:
  Directores:

  Jacobo Antonio Troncoso Casares, Claudio Cerdeiriña Álvarez

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 15

 • Nanofluídos
 • Propiedades Dieléctricas
 • Física aplicada ao medio ambiente
 • Refrixerantes
 • Nanopartículas
 • Fenómenos críticos en líquidos e mesturas líquidas
 • Caracterización Termofísica de líquidos iónicos a alta temperatura
 • Simulación molecular en líquidos e mesturas líquidas
 • Correntes persistentes en superconductores de alta temperatura crítica
 • Reología e análise térmico dos biopolímeros
 • Metroloxía óptica
 • Novos materiais
 • Aplicacións industriais dos láseres
 • Análise termodinámico de mesturas poliméricas
 • Polímeros híbridos orgánicos/inorgánicos
 • Procesado de materiais poliméricos
 • Propiedades mecánicas e análise termodinámico de materiais poliméricos
 • Modelización
 • Análise climático
 • Fotónica
 • Astrobioloxía
 • Oceanografía física
 • Oceanografía operacional
 • Modelización hidrodinámica
 • Medida de propiedades físicas de líquidos iónicos puros e mesturados con disolventes orgánicos, sales inorgánicas e polímeros
 • Medida de propiedades físicas de mesturas de líquidos moleculares
 • Astrobioloxía
 • Química analítica do plástico e tecnoloxía de elastómeros
 • Cambio climático e dinámica do clima e variabilidade
 • Reconstrución climática e análise climático

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.