Mobility

This content is currently not available in English

O persoal docente da Universidade de Vigo ten á súa disposición unha serie de programas que teñen como obxectivo fomentar á súa mobilidade. 

Ademais da existencia de programas que teñen como destino a Unión Europea, EE.UU. o Canadá; o persoal docente da Universidade de Vigo pode participar en accións de cooperación interuniversitaria.

  • Visitas ás universidades asociadas para preparar a mobilidade de estudantes

Cando sexa necesario visitar algunha das universidades coas que se subscribiu un convenio de mobilidade de estudantes, o persoal docente que se desprace deberá informar á persoa responsable de relacións internacionais do seu centro. Durante estas visitas, poderá coñecer os seus homólogos, outras formas de ensino e aprendizaxe, sistemas universitarios distintos, entrevistarse cos estudantes que a Universidade de Vigo envía ou cos estudantes que recibirá.

  • Convocatoria de mobilidade Erasmus para profesorado

  • Erasmus+ con países extracomunitarios