PDI representation

This content is currently not available in English

Os órganos de representación do persoal docente e investigador son os Comités de Empresa para o persoal docente laboral e a Xunta de Persoal Funcionario para o persoal docente funcionario.

Comité de Empresa de Pontevedra

Membros [PDF]79.47 KB

Comité de Empresa de Ourense

Membros [PDF]171.1 KB

Xunta de Persoal Funcionario

Membros [PDF]176.77 KB