Elena Beatriz Martín Ortega

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 5
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 3
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 6
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 11
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 42
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 41
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 4
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 7
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O07G410V01 G410402 Mecánica de fluídos OB 70
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 0.0
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 30
312110V01 312110675 Máquinas hidráulicas TR 0.0
V04M155V01 M155102 Fundamentos do Modelado Numérico de Procesos Termofluidodinámicos OB 0.0
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 2
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 4
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 0.0
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 3
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M155V01 M155102 Fundamentos do Modelado Numérico de Procesos Termofluidodinámicos OB 0.0
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 41
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 24
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V09M070V01 M070208 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Termofluidodinámicos OP 24
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 3
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 10
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 9
V04M120V01 M120203 Sistema Motopropulsor OB 2
V04M120V01 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OB 5
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 48
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 30
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
312110V01 312110710 Técnicas fluidomecánicas OP 0.0

  Face-to-face mentoring fixed schedule

  Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:

  Weekday
  Martes
  Range of hours
  14:00 - 16:00
  Place
  EEI, Sede Campus, despacho 210, Escola de Enxeñaría Industrial
  Quarter
  1º Cuatrimestre (2021/2022)
  Weekday
  Xoves
  Range of hours
  12:30 - 15:00
  Place
  Pabellón Manuel Martínez-Risco, Despacho 78, Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
  Quarter
  1º Cuatrimestre (2021/2022)

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2020/2021

  Modelo simplificado de predición do proceso de secado dunha liña de papel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análisis mediante CFD de diferentes configuracións de ventilación en aulas docentes pos-Covid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación dun obxeto flotante captador de enerxía mediante métodos SPH - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudio numérico das cargas sobre UAVs no interior de estelas aerodinámicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da dispersión de contaminantes en espacios abertos ou recintos cerrados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Simulación numérica (CFD) de procesos de detonación e deflagración. Parametrización dos resultados e comparación entre distintos solvers de resolución. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Predición mediante CFD da propagación de aerosois en contornas pechadas baixo distintas condicións de ventilación con HVAC. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Mellora da eficiencia do fluxo no interior de autoclaves de tratamento de pezas de material composto do sector aeronáutico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación de procesos de curado en autoclaves de pezas de material composto do sector aeronáutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da transferencia de calor con materiais de cambio de fase en diferentes xeometrías para a acumulación de auga quente sanitaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación numérica dun forno de secado de papel para a industria da madera - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Estudo de aeroxeradores de eixe vertical mediante software de simulación numérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Simulación CFD do quecemento de pezas de aluminio en forno para o sector do automóbil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predición da propagación de contaminantes en ambientes urbanos e industriais mediante ferramentas de simulación numérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Análise numérica de dispositivos microfluidodinámicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise de fluxos de fluidos en canais mediante software libre. Aplicación ao fluxo sanguíneo en bifurcacións. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelado e simulación do proceso de solidificación no recheo de moldes. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelado e simulación numérica do tratamento térmico de temple. Aplicación ao temple industrial de mangas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2014/2015

  Análise CFD do efecto térmico sobre micro-resoadores mecánicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007