Máster Universitario en Avogacía-Vigo

Características

Campus: Vigo
Tipo: Postgraduate
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 0
Número de cursos: 1.5
Código:
V08M110V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

Pablo Grande Seara