Matrícula mestrados

Mestrados universitarios 2021/2022

 

Inicio de estudos: preinscrición e matrícula
 

Terceiro prazo de preinscrición: do 27 ao 29 de setembro de 2021

 

De seguido podes consultar as datas dos distintos prazos de preinscrición e de matrícula nos estudos de mestrado:

calendario 2021/2022

 

Prazo de preinscrición: do 1 ao 10 de xuño de 2021

 Os requisitos de acceso deberán cumprirse antes da finalización do prazo de preinscrición.

Excepcionalmente e debido ao adianto do seu calendario de preinscrición, poderás solicitar a admisión neste mestrado se achegas a certificación de que vas defender ou defendeches o teu TFG, entregas a certificación de ter superado o teu TFG no período de reclamación á listaxe provisional (entre o 22 e o 24 de xuño), e sempre que o autorice a comisión académica do mestrado, independentemente de existir prazas vacantes na listaxe provisional.

Modificación do prazo de reclamacións do calendario específico para o Mestrado universitario en profesorado de educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas (RR do 4 de xuño de 2021)

 • Do 22 ao 27 de xuño de 2021

 

Poderás consultar as listaxes de admisión a través da túa secretaría virtual ou na seguinte ligazón.

O estudantado admitido para iniciar estudos de mestrado na Universidade de Vigo, deberá facer os trámites de matrícula na seguinte ligazón:

Matrícula

Se accedes por primeira vez a estudos de posgrao, atoparás toda a información que precisas na Guía práctica para estudantes de novo acceso a estudos de posgrao

 

 


Continuación de estudos

Se continuas estudos na Universidade de Vigo, deberás facer os trámites a través da secretaría:

Matrícula

Prazo: do 27 de agosto ao 7 de setembro de 2021

 


Sobre o proceso de matrícula

Para formalizar a matrícula nun mestrado hai diferentes fases:

 • Preinscrición (vía telemática) nos prazos establecidos no calendario
 • Matrícula

No caso de quedaren prazas vacantes, abrirase un novo prazo.

Podes consultar a convocatoria de matrícula, no menú da dereita, para ver os diferentes procedementos en detalle.

 


Tipos de matrícula

Existen diferentes tipos de matrícula. Os detalles de cada unha delas deberás consultalos cada ano na correspondente convocatoria de matrícula, pero xeralmente son:

 • Matrícula ordinaria
  • A tempo completo
  • A tempo parcial
 • Estudantado de programas interuniversitarios
 • Estudantado estranxeiro de programas de intercambio
 • Cota de estudantado con discapacidade

Se es estudante estranxeiro/a, atoparás a información necesaria para acceder aos estudos de posgrao na Universidade de Vigo na Guía para o estudantado estranxeiro (en español).

 


Documentación e páxinas de consulta asociadas aos procedementos

 

Máis información:

Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende, s/n
+34 986 811 950
posgrao@uvigo.gal

Solicitude de matrícula a tempo parcial253.11 KB Solicitude de convocatorias adiantadas254.09 KB Solicitude de equivalencia de título estranxeiro259.32 KB Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos para másteres universitarios oficiais162.31 KB Exemplo de documento de autorización para domiciliación bancaria212.68 KB Impreso do Programa de apoio á integración de estudantes universitarios con necesidades específicas (Impreso PIUNE).439 KB