Presentation

This content is currently not available in English

Equipo de Goberno

DIRECCIÓN

Antonio Pino García
 

SUBDIRECCIÓN

Marcos Arias Acuña

SECRETARÍA ACADÉMICA

Juan Pablo Hervés Beloso


LOCALIZACIÓN

Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

CONTACTO

+34 986 813 442
eido@uvigo.es


Composición

Dirección

Secretaría académica

Coordinadores dos programas

Ámbito multidisciplinar
 • Bernabeu Tello, Ana Mª
  "Campus do Mar”
  domar@campusdomar.es
 • Fernández Souto, Ana Belén
  Creatividade e innovación social e sustentable "Campus Crea"
  abfsouto@uvigo.es
 • López Periago, José Eugenio
  Auga, sustentabilidade e desenvolvemento "Campus Auga"
  edelperi@uvigo.es
Ámbito humanístico
 • Cabeza Pereiro, María del Carmen
  Estudos lingüísticos
  cabeza@uvigo.es
 • Montero Reguera, José Francisco
  Estudos literarios
  jmontero@uvigo.es
 • Pérez Guerra, Javier
  Estudos ingleses avanzados: lingüística, literatura e cultura
  jperez@uvigo.es
Ámbito científico
 • Sieiro Vázquez, Carmen
  Biotecnoloxía avanzada
  mcsieiro@uvigo.es
 • Hervés Beloso, Juan P.
  Ciencia e tecnoloxía de coloides e interfaces
  jherves@uvigo.es
 • Pasantes Ludeña, Juan José
  Metodoloxías e aplicacións en ciencias da vida
  pasantes@uvigo.es
 • Sánchez Moreiras, Adela M.
  Ecosistemas terrestres, uso sustentable e implicacións ambientais
  adela@uvigo.es
Ámbito ciencias da saúde
Ámbito tecnolóxico
 • Lorenzo Cimadevila, Henrique
  Xeotecnoloxías aplicadas á construción, enerxía e industria
  hlorenzo@uvigo.es
 • Salgueiro Piñeiro, José Ramón
  Láser, fotónica e visión
  jrs@uvigo.es
 • García Sánchez, Manuel
  Tecnoloxías da información e as comunicacións
  manuel.garciasanchez@uvigo.es
 • Durany Castrillo, José
  Métodos matemáticos e simulación numérica en enxeñaría e ciencias aplicadas
  jdurany@uvigo.es
 • Aguado Agelet, Fernando
  Tecnoloxía aeroespacial: enxeñarías electromagnética, electrónica, informática e mecánica
  faguado@uvigo.es
 • Pou Saracho, Juan
  Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria
  jpou@uvigo.es
 • Nóvoa Rodríguez , Xosé Ramón
  Enxeñaría química
  rnovoa@uvigo.es
 • Formella, Arno
  Sistemas software intelixentes e adaptables
  formella@uvigo.es
 • Granada Álvarez, Enrique
  Eficiencia enerxética e sustentabilidade en enxeñaría e arquitectura
  egranada@uvigo.es
 • Armesto González, Julia
  Protección do patrimonio cultural
  julia@uvigo.es
Ámbito xurídico-social
 • Pino Juste, Margarita
  Educación, deporte e saúde
  mpino@uvigo.es
 • Cid Fernández, Xosé M.
  Ciencias da educación e do comportamento
  xcid@uvigo.es
 • Parrilla Latas, Ángeles
  Equidade e innovación en educación
  parrilla@uvigo.es
 • Pillado González, Esther
  Xestión e resolución de conflitos. Menores, familia e xustiza terapéutica
  epillado@uvigo.es
 • Pita Grandal, Ana María
  Ordenación xurídica do mercado
  apita@uvigo.es
 • Hervés Beloso, Carlos
  Análise económica e estratexia empresarial
  cherves@uvigo.es
 • Vidal Puga, Juan Josè
  Estatística e investigación operativa
  vidalpuga@uvigo.es
 • Lago Peñas, Carlos
  Ciencias do deporte, educación física e actividade física saudable
  clagop@uvigo.es

Representación do estudantado

Representación das vicerreitorías competentes

Vicerreitoría de Investigación
Vicerreitoría de Internacionalización
Vicerreitoría de Transferencia

Servizo de Posgrao

Área de Posgrao

Composición

Dirección

Secretaría académica

Coordinadores dos programas

Ámbito multidisciplinar
Ámbito científico
 • Sieiro Vázquez, Carmen
  Biotecnoloxía Avanzada
  mcsieiro@uvigo.es


  Ámbito xurídico-social
   
 • Cid Fernández, Xosé Manuel
  Ciencias da educación e do comportamento
  xcid@uvigo.es
Ámbito Arte-Humanidades
Ámbito tecnolóxico

Servizo de Posgrao

Área de Posgrao

Representación do estudantado

 

Convocatoria de reunión da Comisión Permanente

A data prevista da vindeira reunión será o 25 de setembro de 2020