Grao en Administración e Dirección de Empresas

Características

Campus: Vigo
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 200
Número de cursos: 4
Código:
V03G020V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

María Mercedes Vila Alonso

  Descrición

  O obxectivo central do título de Grao en Administración e Dirección de Empresas inclúe unha tripla perspectiva: o estudo das organizacións, a súa xestión e o entorno cambiante no que desenvolven as súas actividades, a formación de profesionais capaces de desempeñar tarefas de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións produtivas, e a unión das competencias aprendidas e o desenvolvemento persoal para contribuír á sociedade. Todos estes labores desenvolveranse no ámbito global da organización ou en calquera das súas áreas funcionais: produción, recursos humanos, financiamento, comercialización, investimento, administración ou contabilidade.

  - Finanzas (Banca de Inversión, Banca Persoal, Comercial…)
  - Mercadotecnia
  - Recursos Humanos
  - Sector Exterior, Internacionalización
  - Produción e Loxística
  - Servizos Profesionais de Consultoría, Contabilidade e Auditoría
  - Administración pública e organismos oficiais
  - Emprendemento

  A optatividade circunscríbese ao segundo semestre do terceiro e cuarto curso, momento no que o estudantado poderá participar nun programa de mobilidade. A estrutura do plan de estudos permítelle ao alumnado optar por unha temporalidade anual ou semestral, dependendo das súas circunstancias persoais.
  A mobilidade de estudantes articúlase en torno a cinco programas: Sicue, que ofrece 59 prazas repartidas en 17 universidades españolas; Erasmus, con 93 prazas repartidas en 47 universidades europeas; ISEP, que ofrece prazas de intercambio en 130 universidades americanas; as bolsas de intercambio propias, que ofrecen prazas en 40 universidades estranxeiras, principalmente de América Latina; e, finalmente, o programa AFECA, un programa intensivo de contabilidade e auditoría no que se realizan casos prácticos.

  Non se esixe que o alumnado teña unha formación específica previa para cursar esta titulación. En calquera caso, é recomendable que o alumnado teña:
  - Interese polo mundo da empresa
  - Interese polas cuestións económicas
  - Capacidade de comunicación
  - Capacidade de traballo en equipo e liderado de grupos