Comisión redactora do Regulamento de avaliación, cualificación e calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado

A creación desta comisión acordouse na sesión do 16 de outubro de 2020. 

A súa composición é a seguinte:

 • A persoa responsable da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria
 • A persoa responsable da Secretaría Xeral
 • A xefatura do Servizo de Xestión de Estudos de Grao
 • A xefatura do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao
 • 5 representantes do persoal docente e investigador
 • 5 representantes do estudantado
 • 3 representantes do persoal de administración e servizos 


Membros

 • Natalia Caparrini Marín, vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria   
 • Miguel Ángel Michinel Álvarez, secretario xeral
 • Esther Pillado González, valedora universitaria
 • Cristina Rodríguez Cendón, xefa do Servizo de Xestión de Estudos de Grao    
 • José Luis Gómez Reboiro, xefe do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao    

PDI

 • Ángeles Peña Gallego
 • Eva María Lantarón Gallego
 • José Francisco Asís Montero Reguera
 • M.ª Montserrat Cruz González
 • Juan E. Pardo Froján

Estudantado

 • Antonio Manuel Ramos Vázquez
 • Juan Jesús Rico Fuentes
 • Miguel Fernández Simoes