Xestións económicas e laborais

Atopa nesta sección información e impresos das xestións máis habituais como persoal técnico, de xestión e de administración e servizos (PTXAS). 

Ademais, desde esta sección podes informarte sobre os salarios e os impostos, a xubilación, as axudas ou os seguros.

Enlace ao taboleiro de anuncios


Xestións básicas

Comunicarase por escrito ou por enderezo electrónico (consultapas@uvigo.gal) ao Servizo de Persoal de Administración e Servizos