Internacionalización

O mundo académico e científico é intrinsecamente internacional e a Universidade de Vigo quere incorporar adecuadamente esta dimensión internacional á súa actividade docente e investigadora, así como tamén aos servizos que ofrecemos á comunidade universitaria.

A acción internacional da Universidade de Vigo abarca os seguintes eixes:

  • A mobilidade internacional do estudantado, do profesorado e do persoal de administración e servizos
  • A formación nun contexto internacional
  • A articulación de asociacións científicas internacionais para promover a investigación e a mobilidade internacional
  • A cooperación universitaria cos países en desenvolvemento
  • A acción e a representación da Universidade de Vigo ás redes institucionais

 

 

Máis información:

Vicerreitoría de Internacionalización
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 587
internacional@uvigo.gal