Cadro de PDI

Nesta páxina proporcionámosche datos e información sobre a estrutura do cadro de PDI da Universidade de Vigo. Tamén podes acceder ao Cadro Teórico, que é a ferramenta de análise que a universidade utiliza para planificar a súa política de contratación e consolidación do seu persoal docente e investigador. 

(A información contida nos documentos proporcionados nesta páxina ten carácter meramente informativo e carece de efectos vinculantes)