Salarios e impostos

Aquí tes as xestións que teñen que ver cos salarios e cos impostos, cunhas explicacións detalladas sobre os procedementos e os contactos que precisas:

 

O persoal da Universidade de Vigo pode ver o recibo da súa nómina a través da páxina web da universidade, na secretaría (https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/), introducindo o seu NIF, NIU e o contrasinal, accedendo á consulta de nómina.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Máis información no teléfono 986 813 578 ou no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.​​​​​

De acordo ao previsto no artigo 108.3 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), a universidade expide anualmente a certificación de retencións necesaria para a preparación da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

O persoal poderá obter e imprimir o seu certificado de retencións e ingresos a conta do imposto sobre a renda das persoas físicas (mod. 190) do exercicio correspondente na páxina web da Universidade, Secretaría  (https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/), introducindo o seu NIF, NIU e contrasinal, e accedendo á consulta do certificado de renda.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Solicitarase no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

A lei que regula os pagos a conta do IRPF recolle a posibilidade de solicitar en calquera momento a aplicación de tipos de retención superiores aos que legalmente correspondan.

Solicitarase no enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.gal) no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

  • O IRPF poderá ser modificado ao longo do ano en función das variacións retributivas e da situación familiar (neste caso, debe cubrirse e enviarse o impreso correspondente ao servizo de retribucións e dos seguros sociais).
  • Cando se produzan cambios nas circunstancias tidas en conta para determinar as retencións practicadas, o IRPF do persoal desta universidade poderá sufrir modificacións en función de ditos cambios.
  • Recórdase que existe a obriga de comunicar a este Servizo, ao longo do ano, calquera variación na situación persoal ou familiar que poda supoñer modificación no tipo de retención correspondente. Para isto poñemos á súa disposición o modelo oficial para a súa cumprimentación:
  • Deberá enviarse ao enderezo electrónico (consultanomina@uvigo.es) no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Para máis información visite a páxina da Agencia Tributaria

 

Táboas salariais

2023 RETRIBUCIÓNS CO INCREMENTO SALARIAL DO 3,5 POR CENTO DAS RETRIBUCIÓNS RESPECTO DAS VIXENTES AO 31 DE DECEMBRO 2022

XERENCIA E CONSELLO SOCIAL. PDF133.05 KB PERSOAL EVENTUAL586.4 KB PAS FUNCIONARIO. PAGAS ORDINARIAS156.36 KB PAS FUNCIONARIO. PAGAS EXTRAORDINARIAS153.15 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS. ACORDO FUNCIONARIZACIÓN166.97 KB PAS FUNCIONARIO. PAGAS EXTRAORDINARIAS. ACORDO FUNCIONARIZACIÓN162.07 KB PAS LABORAL. PAGAS ORDINARIAS351.67 KB PAS LABORAL. PAGAS EXTRAORDINARIAS168.85 KB

Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2023 RETRIBUCIÓNS CO INCREMENTO SALARIAL DO 3 POR CENTO DAS RETRIBUCIÓNS RESPECTO DAS VIXENTES AO 31 DE DECEMBRO 2022

XERENCIA E CONSELLO SOCIAL59.86 KB PERSOAL EVENTUAL140.92 KB PAS FUNCIONARIO. PAGAS ORDINARIAS 75.87 KB PAS FUNCIONARIO. PAGAS EXTRAORDINARIAS 73.97 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS. ACORDO FUNCIONARIZACIÓN79.84 KB PAS FUNCIONARIO. PAGAS EXTRAORDINARIAS. ACORDO FUNCIONARIZACIÓN76.29 KB PAS LABORAL. PAGAS ORDINARIAS106.57 KB PAS LABORAL. PAGAS EXTRAORDINARIAS.78.94 KB

Aplícase o incremento do 3 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2022 con efectos do 1 de xaneiro de 2023.Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2023

XERENCIA E CONSELLO SOCIAL59.81 KB PERSOAL EVENTUAL141.11 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS75.79 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS73.9 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS. ACORDO FUNCIONARIZACIÓN79.79 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS. ACORDO FUNCIONARIZACIÓN76.26 KB PAS LABORAL PAGAS ORDINARIAS106.32 KB PAS LABORAL PAGAS EXTRAORDINARIAS78.88 KB

Aplícase o incremento do 2,5 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2022 con efectos do 1 de xaneiro de 2023.Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2022 RETRIBUCIÓNS CO INCREMENTO SALARIAL DO 3,5 POR CENTO DAS RETRIBUCIÓNS RESPECTO DAS VIXENTES AO 31 DE DECEMBRO DE 2021

XERENCIA E CONSELLO SOCIAL61.08 KB PERSOAL EVENTUAL143.44 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS269.09 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS 75.76 KB PAS LABORAL PAGAS ORDINARIAS108.66 KB PAS LABORAL PAGAS EXTRAORDINARIAS81.12 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS_ACORDO FUNCIONARIZACIÓN EFECTOS 01_11_202281.44 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS ACORDO FUNCIONARIZACIÓN EFECTOS 01_11_202277.67 KB

2022

XERENCIA E CONSELLO SOCIAL131.76 KB PERSOAL EVENTUAL525.76 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS76.06 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS153.77 KB PAS LABORAL PAGAS ORDINARIAS347.81 KB PAS LABORAL PAGAS EXTRAORDINARIAS.155.13 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS EFECTOS _01_11_2022101.57 KB PAS FUNCIONARIO PAGA EXTRAORDINARIA EFECTOS 01_11_2022112.54 KB

Aplícase o incremento do 2 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2021 con efectos do 1 de xaneiro de 2022. Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2021

PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS.PDF79.39 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS.PDF78.92 KB PAS LABORAL PAGAS ORDINARIAS. PDF110.82 KB PAS LABORAL PAGAS EXTRAORINARIAS. PDF79.82 KB PERSOAL EVENTUAL.PDF110.25 KB XERENCIA E CONSELLO SOCIAL.PDF58.07 KB

Aplícase o incremento do 0,9 por cento das retribucións rsepecto das vixentes a 31 de decembro de 2020 con efectos do 1 de xaneiro de 2021. Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2020

PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS. PDF79.4 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS. PDF78.96 KB PAS LABORAL PAGAS ORDINARIAS. PDF110.33 KB PAS LABORAL PAGAS EXTRAORDINARIAS. PDF79.6 KB PERSONAL EVENTUAL138.59 KB XERENCIA E CONSELLO SOCIAL132.39 KB

Aplícase o incremento do 2 por cento das retribucions respecto das vixentes a 31 de decembro de 2019 con efectos do 1 de xaneiro de 2020. Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2019

PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS. PDF80.28 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS. PDF79.8 KB PAS LABORAL PAGAS ORDINARIAS. PDF111.95 KB PAS LABORAL PAGAS EXTRAORDINARIAS . PDF80.79 KB XERENCIA E CONSELLO SOCIAL . PDF60.72 KB PERSOAL EVENTUAL. PDF104 KB

Aplícase o incremento do 2,25 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2018 con efectos do 1 de xaneiro de 2019, e ademais o incremento con efectos do 1 de xullo de 2019 do 0,25 por cento sobre as retribucións vixentes a 31 de decembro de 2018. Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2018

PAS FUNCIONARIO PAGAS ORDINARIAS (PDF).53.48 KB PAS FUNCIONARIO PAGAS EXTRAORDINARIAS (PDF).52 KB RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PAS LABORAL POR GRUPO (PDF).44.97 KB COMPLEMENTO DE SINGULARIZACIÓN FUNCIONAL (PDF).29.63 KB COMPLEMENTO XEFATURA E COORDINACIÓN PAS LABORAL (PDF).28.35 KB PLUS ARTIGO 35 PAS LABORAL (PDF).30.89 KB RETRIBUCIÓNS LABORAIS POR CATEGORÍAS (PDF).49.63 KB XERENCIA E CONSELLO SOCIAL(PDF).26.93 KB PERSOAL EVENTUAL (PDF).67 KB

Aplícase o incremento do 1,5 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2017 con efectos do 1 de xaneiro de 2018, e ademais o incremento con efectos do 1 de xullo de 2018 do 0,25 por cento sobre as retribucións vixentes a 31 de decembro de 2017. Estas táboas salariais teñen unicamente carácter informativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.

2017

PAS FUNCIONARIO [PDF]159.82 KB PAS LABORAL Retribucións básicas por grupo [PDF]157.12 KB PAS LABORAL Complementos singularización funcional [PDF] 155.16 KB PAS LABORAL Complementos xefatura e coordinación [PDF]142.85 KB PAS LABORAL Plus artigo 35 [PDF]149.46 KB PAS LABORAL Retribucións mensuais e anuais por categoría 94.87 KB XERENCIA E CONSELLO SOCIAL [PDF]135.81 KB PERSOAL EVENTUAL [PDF]518.47 KB