Os nosos valores

O esforzo, a creatividade, a excelencia e a constancia leváronnos, nestes anos de actividade, a consolidármonos como a universidade moderna e innovadora que somos

Somos unha institución rigorosa, transparente, integradora, comprometida coa diversidade e coa igualdade de xénero, co respecto ao medio e coa sostibilidade ambiental. Co eixe na transferencia do coñecemento e na formación, a investigación configúrase aquí como fundamento da docencia e como medio para o desenvolvemento científico e cultural da sociedade. Así somos nós, a Universidade de Vigo.

#ValoresUVigo


1. Nova e con fortaleza

Somos unha universidade nova, nada en 1990, e en constante crecemento e consolidación. A nosa aposta pola excelencia procura converternos nunha referencia internacional na innovación e na investigación básica e aplicada.

 


2. Capaz e ben xestionada

Somos unha universidade que acada e mantén a excelencia e que se comporta de maneira rigorosa no cumprimento dos criterios de transparencia na súa xestión.

 

Equilibrio financeiro

Tras varios anos logrando o equilibrio financeiro, a Universidade de Vigo é a única universidade do sistema universitario de Galicia (SUG) que acadou o superávit.

Unha universidade transparente

No seu último ránking, Dyntra sitúa a Universidade de Vigo como a primeira administración pública galega e a terceira universidade de España máis transparente.

A calidade como valor central

O noso obxectivo é acadar as máximas cotas de calidade. A calidade é un compromiso central imprescindible para levarmos a cabo a nosa misión como institución pública e desenvolver a nosa visión de futuro como un referente innovador dentro do sistema universitario e da sociedade.

 


3. Acolledora e respectuosa

 

Promovemos a transferencia de coñecemento e a mobilidade das ideas e das persoas

Somos unha universidade referente na formación e na innovación a nivel internacional, que fomenta a transferencia do coñecemento e a mobilidade da súa comunidade.

Cremos na diversidade e defendemos a igualdade

Comprometida coa igualdade, na Universidade de Vigo é prioridade a creación de espazos onde mulleres e homes convivan nunha contorna igualitaria e onde todas as expresións de xénero se sintan integradas.

Procuramos a sostibilidade e o respecto

Co compromiso co medio e coa sostibilidade, a universidade conta cunha Oficina de Medio Ambiente (OMA) e co primeiro campus de España distinguido coa bandeira Green Campus polo seu traballo en materia de xestión e educación ambiental.

Unha universidade integradora

O noso gabinete psicopedagóxico ofrece información, asesoramento e formación ao estudantado tanto no ámbito persoal como no académico. Ademais, contamos cun modelo titorial baseado na mentoría, que consiste en que o estudantado dos últimos anos de grao exerza de mentor do estudantado de primeiro curso.

 


4. Innovadora e creativa

 

Aposta pola especialización e pola investigación de calidade

A Universidade de Vigo aposta desde a súa creación por levar a cabo unha investigación de calidade e con proxección internacional, cunha forte aposta pola especialización. A I+D+i achega un balance positivo, tanto no que se refire á captación de recursos externos como á produción científica.

Transferindo coñecemento, transformando a sociedade

Como institución comprometida coa súa contorna socioeconómica, a Universidade de Vigo procura que os resultados da súa investigación repercutan positivamente na sociedade e contribúan ao seu desenvolvemento. A través das diferentes fórmulas de transferencia do coñecemento, o traballo da comunidade investigadora sae dos laboratorios para colaborar e apoiar ao tecido empresarial.

  • Buscador de I+D+i
  • Investigo. Repositorio da Universidade de Vigo que recolle, difunde e preserva a produción científica do seu persoal investigador.

 


5. Eficaz e transformadora

 

Alto impacto das spin-off da UVigo na sociedade

As spin-offs, as empresas derivadas da Universidade de Vigo, teñen un importante impacto na nosa universidade e na sociedade. A continuación amosámosche o catálogo de empresas derivadas da UVigo

A nosa aposta pola innovación e o desenvolvemento

No Portal de transparencia recóllense os indicadores relativos á actividade de investigación realizada pola Universidade de Vigo, así coma á transferencia de resultados da dita investigación, actividade de I+D+I do persoal investigador e dos grupos de investigación, o repositorio da produción científica e o impacto dos resultados bibliométricos.

A importancia das prácticas do estudantado en empresas e institucións

Cada ano son máis as alumnas e alumnos da Universidade de Vigo que realizan prácticas curriculares e extracurriculares en empresas da contorna durante. De seguido, podes consultar os indicadores relacionados coa realización de prácticas curriculares e extracurriculares en empresas, institucións e entidades de carácter público e privado, tanto nacionais coma internacionais