Servizos bibliotecarios

Ademais dos recursos de información dispoñibles, a Biblioteca Universitaria ofrece unha serie de servizos e instalacións para facilitar o uso deses recursos, así como as tarefas de aprendizaxe, docencia e investigación.

Desexas solicitar a compra dun libro ou outro material para a biblioteca ou pedir a subscrición dunha revista ou una base de datos?

 

 • Persoal docente e investigador (PDI)

As solicitudes de adquisicións bibliográficas polo PDI deberán facerse a través do formulario de solicitude de bibliografía de investigación. Con todo, antes de realizar unha solicitude de adquisición debe terse en conta que o uso deste formulario está restrinxido ao PDI da Universidade de Vigo e que antes de facer calquera solicitude cómpre consultar o catálogo en liña da biblioteca e o buscador de libros-e para evitar duplicidades.

Verbo das solicitudes de bibliografía con cargo a orzamentos de proxectos de investigación, de programas de doutoramento ou de orzamentos propios dos Departamentos, hai que ter en conta que:

 • Nas solicitudes con cargo a proxectos de investigación é imprescindible indicar o nome oficial do proxecto e o nome do director/a ou o investigador/a principal.
 • Nas solicitudes con cargo aos programas de doutoramento debe indicarse o título do programa e o nome completo do coordinador/a.
 • Nas solicitudes con cargo ao Departamento cómpre indicar o nome completo do Departamento.

Para solicitar a adquisición de obras de bibliografía recomendada recollidas nas guías docentes das materias dos estudos impartidos la UVigo, cómpre facelo por medio do formulario de solicitude de bibliografía recomendada.

 

 • Estudantado e PAS

O estudantado e o persoal de administración e servizos (PAS) da Universidade de Vigo poden suxerir novas adquisicións a través da caixa de suxestións do catálogo da Biblioteca. Neste caso, para evitar duplicidades, hai que comprobar primeiro no catálogo en liña da biblioteca e no buscador de libros-e se a obra xa se atopa nalgunha das bibliotecas da Universidade .

Non esquezas deixar os teus datos (enderezo electrónico, teléfono ...) se queres recibir información sobre a túa suxestión.

Seguimento do pedido: en promedio un libro publicado en España tarda de unha a tres semanas en chegar, mentres que un libro estranxeiro entre tres semanas e dous meses. En ambos os dous casos o prazo de entrega depende da dispoñibilidade, distribución, antigüidade, etc. do título solicitado. O catálogo da biblioteca é a mellor ferramenta para facer o seguimento dun libro dende que se pide. Empregando os diferentes tipos de busca (título, autor, materia, etc.) pódese saber en que situación se atopa o libro. Outra ferramenta para saber que libros chegaron é o apartado Novas adquisicións do catálogo, onde se atopan todas as obras ingresadas na Biblioteca Universitaria no último mes.
 

 

O persoal da Sección de Adquisicións está á súa disposición para calquera información ou aclaración sobre novidades, provedores, prezos, estado dos pedidos etc.

Contacto campus Vigo: Ana Quiroga Fraga | xsadqui@uvigo.es | 986 813 846

Contacto campus Ourense: Gloria Araújo Poutas | subdrbco@uvigo.es | 988 387 285

Contacto campus Pontevedra: Beatriz Sogo López | xareabcp@uvigo.es | 986 801 996

 

Analizamos a produción científica dos membros da Universidade de Vigo e elaboramos estudos e informes bibliométricos. Tamén asesoramos ao persoal investigador en materia de publicación e difusión científica.

Que é bibliometría?

Informes e estudos

Impacto: boletín de información bibliométrica

Contacto: Ana B. Martínez Piñeiro | bibliometria@uvigo.es | 986 130 236

Impartimos cursos e obradoiros para que mellores as túas competencias no acceso, avaliación, xestión e uso da información. A nosa oferta abrangue todos os niveis: alumnado de grao, posgrao e persoal docente e investigador, na modalidade presencial, virtual e semipresencial.

Consulta a oferta formativa

Contacto: referencia@uvigo.es | 986 813 843

 

Dispós de máquinas fotocopiadoras de autoservizo e de escáneres para a reprodución parcial de obras con fins educativos e de investigación, e respectando sempre as condicións que establece a Lei de propiedade intelectual.

Consuta a nosa guía de propiedade intelectual

 

Ofrecémosche unha selección de recursos por materias que che orientarán á hora de buscar a información que precises amais de guías e titoriais para a autoformación.

Navega polas guías

 

Servizo para obter en préstamo os libros e outros materiais da biblioteca que inclúe a posibilidade de reservalos e renovalos.

Condicións de préstamo

 • Estudantado de grao da UVigo e centros adscritos: 5 obras, 14 días, 2 renovacións
 • PDI da UVigo e centros adscritos, e profesorado visitante: 40 obras durante tempo indefinido
 • Estudantado de posgrao da UVigo e centros adscritos, persoas en período de elaboración de tese ou TFG,  bolseiros/as ou contratados/as de investigación: 10 obras, 30 días, 5 renovacións
 • PAS da UVigo: 5 obras, 14 días, 5 renovacións
 • Externos autorizados: 2 obras, 7 días, 2 renovacións
 • Servizos de goberno e xestión da UVigo: número ilimitado de obras durante 1 ano, renovables
 • Proxectos de investigación: número ilimitado de obras, tempo indefinido, responsable o titular do proxecto
 • Laboratorios: manuais, número ilimitado de obras, tempo indefinido, a cargo do responsable do laboratorio

Consulta a normativa de préstamo

Contacto: xscirc@uvigo.es | 986 813 845

 

Os servizos de préstamo interbibliotecario e acceso ao documento permítenlles aos membros da comunidade universitaria e demais persoas autorizadas, conseguir libros e documentos que non se atopan nas nosas coleccións. Do mesmo xeito proporcionan documentos existentes na Biblioteca Universitaria a outras bibliotecas e institucións alleas á Universidade de Vigo.

Formulario de solicitude

Contacto: sod@uvigo.es | 986 813 844

 

Administrador persoal de referencias bibliográficas en liña que facilita a recompilación de información e a creación automática das citas e das bibliografías nos traballos académicos nun estilo normalizado (APA, MLA etc.)

Refworks

 

Algunhas bibliotecas ofrecen salas habilitadas para o traballo en equipo que podes reservar se pertences á comunidade universitaria: biblioteca de Ciencias Experimentais (campus Vigo), biblioteca de Ciencias Económicas e Empresariais (campus Vigo), biblioteca de Industriais-Minas (campus Vigo) e Biblioteca de Telecomunicación (campus Vigo).​​​​ Na biblioteca central do campus de Ourense existe tamén unha sala de traballo en grupo con 60 postos para a que non é necesario reservar.

+ info

Conéctate á Biblioteca desde fóra da universidade e accede a todos os recursos e servizos.

+ info

Consulta a nosa Carta de Servizos