Unha persoa sosten un móbil. Na pantalla vese que é a web da universidade de Vigo

Servizos informáticos

Na Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións encargámonos de xestionar e administrar todas as aplicacións corporativas da Universidade de Vigo, así como de configurar e administrar todas as infraestruturas e servizos informáticos relacionados coa rede de comunicacións, telefonía, atención ás persoas usuarias, webs e sistemas, cubrindo as necesidades de apoio informático ás tarefas de estudo, docencia, investigación e xestión.

É unha área transversal a toda a institución e os nosos servizos son utilizados a diario por toda a comunidade universitaria. Detrás destes servizos hai un equipo humano que está implicado e motivado na procura dunha mellora constante.


Guías de uso

A ATIC ofrece unha plantaforma completamente orientada a guiar e explicar como acceder e utilizar as infraestructuras e os recursos informáticos que pon a disposición de toda a comunidade universitaria.

Accede ás guías

Soporte lóxico á túa disposición

Temos un servizo de xestión de licenzas de soporte lóxico e distintos contratos de licenza que poñemos á disposición da comunidade universitaria. Por favor, consulta e cumpre as condicións particulares de cada un deles.

Soporte lóxico


Soporte ás persoas usuarias

 

O SAUM (Servizo de Atención a Usuarios/as e Microcroinformática) é o punto de entrada das comunicacións dos usarios cos Servizos Informáticos.

As tarefas de soporte e atención a usuarios fanse por distintas canles: presencial, telefónica, correo electrónico, páxina web, servicios de descarga de arquivos, telemática.

A atención telefónica pode ser iniciada directamente polo usuario, a través dos teléfonos da seguinte táboa, na que tamén se atopan os enderezos electrónicos de contacto.

O horario de atención ao público pode verse reducido en períodos especiais como o de vacacións, pero en calquera outro caso é de 08.00 da mañá a 21.00 da noite, de luns a venres. Este horario de atención pode verse reducido en algúns campus, consulte detidamente a táboa:

 • Vigo, central
  De 08.30 a 20.30 h no teléfono 812668
  saum@uvigo.es
 • Vigo, ámbito tecnolóxico
  Escola de Telecomunicacións
  De 09.00 a 15.00 h no teléfono 812248
  siteleco@uvigo.es

  Escola de Enxeñaría Industrial
  De 09.00 a 15.00 h no teléfono 811939
  siatec@uvigo.es
 • Vigo, ámbito científico
  De 08.30 a 14.30 h no teléfono 818663
  saum-ci@uvigo.es
 • Vigo, ámbito xurídico-social
  De 08.30 a 14.30 h no teléfono 818719
  saum-xsh@uvigo.es
 • Ourense
  Edificio Politécnico
  De 08.30 a 20.30 h no teléfono 387045
  saum-ou@uvigo.es
 • Pontevedra
  Facultade de Ciencias Sociais
  De 08.30 a 14.30 h no teléfono 802030
  saum-po@uvigo.es

 


Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción. Se nesta sección non atopas a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web: