Oferta de innovación

Accede ás bases de datos, catálogos e publicacións sobre a nosa actividade de I+D+i e resultados

Oferta de capacidades de I+D+i

No Portal da investigación da Universidade de Vigo poderás descubrir a produción científica xerada polo persoal docente e investigador universitario.

Portal da investigación


Catálogos sectoriais de I+D+i

Os grupos de investigación da Universidade de Vigo ofrecen un amplo catálogo de servizos de I+D+i, cunha dilatada experiencia en colaboración con empresas e institucións a nivel nacional e internacional. Nesta páxina podes consultar os catálogos de oferta sectorial editados pola Oficina de I+D.

 • Agroalimentación
  GL | ES | EN
 • Biotecnoloxía
  GL | ES | EN
 • Ciencias sociais
  GL | ES | EN
 • Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación
  GL | ES | EN
 • Centro de Investigación Mariña (CIM)
  GL | EN
 • Enerxías renovables e medio ambiente 
  GL | EN

​​​​​
Resultados de I+D+i

Froito dos traballos de I+D levados a cabo polo persoal investigador da Universidade de Vigo, xorden resultados que poden ter aplicación industrial ou darlle servizo á contorna socioeconómica. Neste apartado, poñemos á disposición da contorna socioeconómica a nosa carteira de resultados de I+D+i, na que iremos incorporando os froitos do traballo da nosa comunidade investigadora que poidan ter aplicación no mercado, e que están dispoñibles para ser explotados.

 

 

Accede á páxina da Universidade de Vigo no portal INNOGET, onde se atopa recollida a oferta científico-tecnolóxica da institución.

FOLLETO_CIM_23_FINAL.pdf16.72 MB