Oferta de innovación

Accede ás bases de datos, catálogos e publicacións sobre a nosa actividade de I+D+i e resultados.

Oferta de capacidades de I+D+i

Accede ao Buscador de grupos de investigación

 

Catálogos sectoriais de I+D+i

Os grupos de investigación da Universidade de Vigo ofrecen un amplo catálogo de servizos de I+D+i, cunha dilatada experiencia en colaboración con empresas e institucións a nivel nacional e internacional. Nesta páxina podes consultar os catálogos de oferta sectorial editados pola Oficina de I+D.

​​​​​

 


Resultados de I+D+i

Froito dos traballos de I+D levados a cabo polo persoal investigador da Universidade de Vigo, xorden resultados que poden ter aplicación industrial ou dar servizo á contorna socioeconómica. Neste apartado, poñemos a disposición da contorna socio-económica a nosa carteira de resultados de I+D+i, na que iremos incorporando os froitos do traballo da nosa comunidade investigadora que poidan ter aplicación no mercado, e que están dispoñibles para ser explotados.

 


Accede á páxina da Universidade de Vigo no portal INNOGET, onde se atopa recollida a oferta científico-tecnolóxica da institución.