Programa Universitario de Maiores

De seguido podes consultar a convocatoria e as datas dos prazos de preinscrición e de matrícula no Programa Universitario de Maiores:

Convocatoria 2021/2022

 

Para iniciar os estudos por primeira vez no Programa de Maiores, en calquera dos dous ciclos, deberás premer no botón azul "Facer a matrícula", onde poderás realizar os trámites correspondentes seguindo estas indicacións:

Matrícula no ciclo intensivo

O estudantado deberá matricularse dun mínimo de 9 créditos ECTS por curso académico e dun máximo de 15 créditos.

​​​​​​Documentación

Pagamento

No caso de elixir domiciliación bancaria para facer o pago, precisas presentar o formulario de datos bancarios SEPA cuberto e asinado que atoparás ao final desta páxina. De non presentar ese formulario nos prazos establecidos na convocatoria, a matrícula pasaría ao estado de “arquivada por falta de documentación”. 

Matrícula no ciclo integrado

O estudantado do ciclo integrado poderase matricular nun máximo de 18 créditos ECTS cada curso académico.

Documentación

No caso de elixir domiciliación bancaria para facer o pago, precisas presentar o formulario de datos bancarios SEPA cuberto e asinado que atoparás ao final desta páxina. De non presentar ese formulario nos prazos establecidos na convocatoria, a matrícula pasaría ao estado de “arquivada por falta de documentación”. 

Pagamento

No caso de elixir domiciliación bancaria para facer o pago, precisas presentar o formulario de datos bancarios SEPA cuberto e asinado que atoparás ao final desta páxina. De non presentar ese formulario nos prazos establecidos na convocatoria, a matrícula pasaría ao estado de “arquivada por falta de documentación”. 

 

Para a continuación dos estudos no ciclo no que xa estiveches matriculado/a, deberás realizar a matrícula nos lugares que se indican máis abaixo para a súa tramitación.

Matrícula no ciclo intensivo

O estudantado ao que lle falten créditos para completar o ciclo intensivo deberá matricularse dun mínimo de 9 créditos ECTS por curso académico e dun máximo de 18, agás no caso de que lle queden por superar menos de 9 créditos para rematar o ciclo. Neste caso deberá matricularse de todos os créditos restantes nunha única vez. Tamén se poderá matricular o alumnado que rematase o ciclo e queira seguir no mesmo ciclo en materias soltas non superadas.

Documentación e pagamento

Precisas os impresos de solicitude de matrícula, datos persoais e de pagamento debidamente cubertos e asinados. Tamén tes que entregar o formulario de datos bancarios SEPA asinado, no caso de elixir o pago a través de domiciliación bancaria. De non presentar ese formulario nos prazos establecidos na convocatoria, a matrícula pasaría ao estado de “arquivada por falta de documentación”. Atoparás o impreso de datos persoais e de pago máis abaixo.

Matrícula no ciclo integrado

O estudantado do ciclo integrado poderase matricular nun máximo de 18 créditos ECTS cada curso académico. Tamén se poderá matricular o alumnado que rematase o ciclo e queira seguir no mesmo ciclo en materias soltas non superadas.

Documentación e pagamento

Precisas os impresos de solicitude de matrícula, datos persoais e de pagamento debidamente cubertos e asinados. Tamén tes que entregar o formulario de datos bancarios SEPA asinado, no caso de elixir o pago a través de domiciliación bancaria. De non presentar ese formulario nos prazos establecidos na convocatoria, a matrícula pasaría ao estado de “arquivada por falta de documentación”. Atoparás o impreso de datos persoais e de pago máis abaixo.

 

Onde facer a matrícula?

Campus de Ourense

Área de Servizos á Comunidade
Edificio Administrativo
+34 988 387 102
Horario: de 9.00 h a 14.00 h 

Campus de Pontevedra

Persoal colaborador no Programa de Maiores
Área de Grao na Facultade de Enxeñaría Forestal
+34 986 801 702
Horario: de 9.00 h a 14.00 h

Campus de Vigo

Sección de Extensión Universitaria
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 626
Horario: de 9.00 h a 14.00 h

 

Persoal colaborador no Programa de Maiores
Anexo da Escola de Enxeñería Industrial
Horario: martes e xoves de 16.00 h a 20.00 h
No mes de agosto o centro permanecerá pechado

 

 

Máis información

Máis información:

+34 986 812 257
maiores@uvigo.gal