Matricúlate

Como matricularme?

A matrícula é o trámite necesario para adquirir a condición de estudante na Universidade de Vigo. Nesta sección atoparás a información e os procedementos necesarios para formalizar a túa matrícula con nós.

A matrícula formalizarase en liña nos prazos establecidos nas convocatorias correspondentes. Na UVigo non existe o trámite de reserva de praza polo que a matrícula quedará formalizada desde o momento no que se complete o proceso e se xere a folla de liquidación, independentemente de que se entregue ou non a documentación e de que os prezos públicos estean ou non aboados.

Cada ano publícase a convocatoria de matrícula para os ensinos de estudos de grao, mestrado e doutoramento e nelas se establecen unha serie de normas, como prazos, documentación a presentar, modificacións da mesma...

Matrícula en estudos de grao

Novo estudantado

Unha vez que estás admitida ou admitido para iniciar estudos nunha titulación da UVigo, deberás acceder á seguinte ligazón, onde farás os trámites de matrícula:

Acceso á matrícula

1.º prazo: do 17 ao 19 de xullo de 2019
2.º prazo: do 23 ao 26 de xullo de 2019
3.º prazo: do 31 de xullo ao 2 de agosto de 2019
4.º prazo: do 21 ao 23 de agosto de 2019

5.º prazo: do 28 ao 30 de agosto de 2019
6.º prazo: do 4 ao 6 de setembro de 2019
7.º prazo: do 11 ao 13 de setembro de 2019
8.º prazo: do 4 ao 8 de outubro de 2019

Convocatoria extraordinaria de prazas sobrantes

 

 


Continuación de estudos

Se continuas estudos na Universidade de Vigo, deberás a facer os trámites accedendo á secretaría:

Acceso á matrícula

Prazo: do 20 ao 30 de agosto de 2019

Convocatoria matrícula Grao 2019/2020

 

Matrícula en estudos de máster

Novo estudantado

Unha vez que estás admitida ou admitido para iniciar estudos nunha titulación da UVigo, deberás acceder á seguinte ligazón, onde farás os trámites de matrícula:

Acceso á matrícula

Prazos: calendario de preinscrición e matrícula

Continuación de estudos

Se continuas estudos na Universidade de Vigo, deberás facer os trámites accedendo á secretaría:

Acceso á matrícula

Prazo: do 27 de agosto ao 5 de setembro de 2019

Convocatoria matrícula posgrao 2019/2020

 

Matrícula en estudos de doutoramento

Novo estudantado

Para iniciar estudos por primeira vez nunha titulación da UVigo, deberás acceder á seguinte ligazón, onde farás os trámites de matrícula:

Acceso á matrícula

Prazos: calendario de preinscrición e matrícula

Continuación de estudos

Se continuas estudos na Universidade de Vigo, deberás a facer os trámites accedendo á secretaría:

Acceso á matrícula

Prazo: do 1 de setembro ao 10 de outubro de 2019

Convocatoria matrícula posgrao 2019/2020

 

Estas matrículas teñen un prezo, que podes consultar na correspondente sección de prezos, tamén neste apartado.

 

Máis información:

Servizo de Xestión de Estudos de Grao
+34 986 813 607 | 986 813 609
soporte.grao@uvigo.es