I+D contratada

Neste apartado atópanse os modelos para a formalización de actividades de I+D coa Universidade de Vigo, ao abeiro do artigo 60 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do Sistema Universitario.

 

I. Proxectos de I+D

Modelos de contrato

  • Modelo de contrato proxecto - campus de Vigo e Pontevedra (Galego) (Castelán)
  • Modelo de contrato proxecto - campus de Ourense (Galego) (Castelán)

Follas de tramitación interna

Documentos para a realización de proxectos de I+D con mediación de promotor

 

II. Informes

Modelo de informe

Follas de tramitación interna

O profesorado só poderá asinar os informes por contías non superiores a 18.000 €, sen cambios na folla de prestación de servizos.

 

III. Cursos

Modelo de curso

Follas de tramitación interna

No caso das solicitudes de cursos será preciso acompañar o temario destes

Regulamento de cursos e convenios da UVigo

 

Para calquera modificación nos modelos será preciso poñerse en contacto coa Oficina de I+D