Voluntarias eliminando especies vexetais invasoras

Voluntariado e cooperación

O valor que as persoas teñen para a Universidade de Vigo tradúcese no seu compromiso coa acción solidaria orientada tanto á súa contorna máis próxima a través de proxectos de voluntariado como aos países en vías desenvolvemento coa posta en marcha de iniciativas destinadas á transferencia de coñecemento.

Normativa

Regulamento de voluntariado da UVigo9.47 MB Lei de acción voluntaria. Xunta de Galicia716.44 KB Lei estatal de voluntariado329.45 KB

Para máis información, podes contactar con:

Campus de Vigo
Sección de Extensión Universitaria
+34 986 813 626
voluntariado@uvigo.gal

Campus de Ourense
Área de Servizos á Comunidade     
+34 988 387 102 | 988 387 089
asc-ou@uvigo.gal

Campus de Pontevedra
Área de Servizos á Comunidade    
+34 986 801 949 | 986 801 955
asc-po@uvigo.gal