Profesorado

Para o profesorado supón unha oportunidade para seguir formándose e mellorar no seu desempeño docente. Ademais, afonda na relación co alumnado e con outros compañeiros e compañeiras.

No proxecto están a participar profesores e profesoras de diferentes áreas de coñecemento.

Profesorado que participa na formación
O profesorado do MEET-UVigo participa cunha comunicación no I SIM 18-Seminario Internacional de Mentoría: Vivencias e prácticas no Ensino Superior desenvolvido na Universidade de Porto os días 22 e 23 de xuño de 2018.
De esquerda a dereita: M.ª Ángeles Saavedra, Artemio Mojón, M.ª del Pilar Piñeiro, Itziar Goicoechea e Xulio Fernández.

 • Mentoría:
  Coordinador: Artemio Mojón Ojea.
  Participantes: Itziar Goicoechea Castaño, Ángeles Peña Galego, M.ª Ángeles Saavedra González, Fuencisla San Juan Serrano e María de la Concepción Tojo Suárez.
 • Competencias intrapersonales: autocolecemento, xestión emocional e intelixencia emocional:
  Coordinador: Xulio Fernández Hermida.
  Participantes: Jorge Cerqueiro Pequeno, Alberto Martín Méndez, María Carmen Padín Fabeiro, Inmaculada Prieto Jiménez e Javier Sánchez Real.
 • Competencias interpersoais: liderado-traballo en equipo, intelixencia social e motivación:
  Coordinadora: Ana María Bernabeu Tello.
  Participantes: Manuel Caeiro Rodríguez, Íñigo Cuíñas Gómez, Olalla Neto Faza e María das Mercedes Vila Alonso.
 • Comunicación:
  Coordinadora: Rosa Carballo Rial.
  Participantes: M.ª Fuencisla Mariño Callejo, Ignacio Pérez Juste e Pilar Piñeiro García.
 • Métodos de estudo e xestión do tempo:
  Coordinador/a:  Pendente de confirmar.
  Participantes: Xulio Fernández Hermida, Mercedes García Bugarín, Artemio Mojón Ojea e M.ª Ángeles Villar Lemos.

 

FOLLETO_Meet.pdf1.21 MB