Normativa e documentación


Atopa aquí a normativa e a documentación sobre os procedementos para a realización, seguimento e acreditación de prácticas académicas para estudantes.

Normativa


Normativa xeral

Normativa da Universidade de Vigo

Modelos e documentos para a formalización de convenios e acordos internos

A Universidade de Vigo utilizará o seu propio modelo de convenio de cooperación educativa aprobado en Consello de Goberno. Só se asinará un convenio por empresa que cubrirá as prácticas curriculares e extracurriculares, ofertadas en calquera dos centros da Universidade de Vigo tanto para ensinos de grao como de máster ou para ambos, así como para plans anteriores a Bolonia.

Para a formalización do convenio e en función do destino das prácticas, deberá achegarse á Área de Emprego e Emprendemento un dos seguintes modelos de convenio de cooperación educativa:
 

Cobre as prácticas do estudantado en entidades colaboradoras dentro do territorio español

  • Convenio de cooperación educativa (GL | ES)

Cobre as prácticas do estudantado en entidades colaboradoras fóra do territorio español, excepto as realizadas ao abeiro de programas de intercambio internacionais que posúan o seu propio modelo de convenio. O modelo de convenio dependerá do nivel para a transferencia internacional de datos indicado no RXPD:

Cobre as prácticas do estudantado en servizos, dependencias ou centros da Universidade de Vigo.

Cobre as prácticas externas en entidades colaboradoras do estudantado matriculado en titulacións interuniversitarias

  • Convenio de cooperación educativa para realizar prácticas académicas externas do estudantado de todos os mestrados interuniversitarios do SUG 
  • Modelo de convenio (GL | ES)
  • Modelo de convenio coa UC3M (ES)
  • Anexo ao convenio (GL | ES)