Secretaría Xeral

Miguel Ángel Michinel Secretario Xeral UVigo

Miguel-Ángel Michinel Álvarez
Secretario xeral

Doutor en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, obtivo en 1996 o premio internacional José de Yanguas á mellor tese de doutoramento en Dereito Internacional Privado, área que coordina nos campus de Ourense e Vigo a partir o ano 1994. Profesor titular desde 1999, está acreditado a cátedra desde febreiro de 2012.

Investigador principal de diversos proxectos no ámbito galego e español, publicou máis de cincuenta artigos e capítulos de libro, así como sete monografías, a última editada a finais de 2017 en coautoría na Columbia University (USA) co patrocinio da Fundación Ford, en formato bilingüe (inglés/español).

Está especializado na litigación internacional, arbitraxe de investimentos estranxeiros e dereito de autor internacional, entre outros campos. Fixo diversas estadías de investigación: no Max-Planck-Institut de Múnich (Alemaña), no Instituto de Dereito comparado da mesma cidade, na Freie-Universität de Berlín, na Université Panthéon-Assas Paris II (Francia), e na Western Australia University de Perth. Tamén desenvolveu estadías docentes na Universidad de Holguín (Cuba), da que é profesor convidado.

Foi decano da Facultade de Dereito no campus de Ourense entre os anos 2009 e 2012 e vicedecano en dúas ocasións. É árbitro da Corte de Arbitraxe da Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa. Así mesmo dirixiu unha cátedra Jean Monnet sobre cooperación xurídica internacional na Universidade de Vigo.

  

 • Óscar Veloso Fernández
  Director de Área de Administración Electrónica e Tratamento de Datos Persoais
  +34 986 130 243
  oveloso@uvigo.gal

 • A representación oficial da universidade ante os poderes públicos en materia xudicial e administrativa.
 • A dependencia funcional da Asesoría Xurídica, actuando de canle a Secretaría Xeral para a petición dos informes xurídicos que apoien a actuación dos órganos colexiados e unipersoais, agás a Xerencia que poderá solicitalos directamente en asuntos da súa competencia.
 • O impulso, a dirección e a coordinación da revisión e da actualización normativa.
 • A organización e a dirección dos rexistros e dos arquivos da universidade.
 • A organización e a dirección do servizo de información, que se encargará da resolución de solicitudes realizadas a partir do dereito de acceso á información pública.
 • A organización e a dirección da xestión da calidade na universidade e os procesos asociados.
 • O impulso e a avaliación das actividades de implantación e desenvolvemento da administración electrónica, de acordo coa Vicerreitoría de Planificación.
 • A coordinación da matrícula e a proposta de calendario escolar.
 • A elaboración da memoria anual do curso académico.
 • A sinatura de certificacións supletorias dos títulos propios.
 • A tramitación e a supervisión formal dos expedientes informativos e disciplinarios.
 • A supervisión formal dos expedientes de responsabilidade patrimonial.
 • A xestión de convenios con outras institucións.
 • A sinatura das resolucións que autoricen ou deneguen as rectificacións das actas académicas.
 • A delegación da sinatura en resolucións reitorais polas cales se resolvan demandas de estudantes relacionadas coa súa actividade académica.
 • A organización e o control dos procesos electorais correspondentes aos órganos de goberno de carácter xeral.

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo  
+34 986 813 614
sxeral@uvigo.gal