Para o PTXAS

Coñece nesta sección como podes traballar como persoal técnico, de xestión e de administración e servizos (PTXAS) na Universidade de Vigo, mellorar a túa formación, a relación de postos de traballo, cales son os teus órganos de representación, facer intercambios de mobilidade e as xestións administrativas e laborais do teu interese.

O persoal técnico de xestión e de administración e servizos é a parte da comunidade universitaria que ten encomendadas a xestión técnica, económica e administrativa, así como o apoio, o asesoramento e a asistencia no desenvolvemento das funcións da universidade.

Correspóndelle a este persoal, a asistencia e o asesoramento ás autoridades académicas, o exercicio da xestión e administración, particularmente nas áreas de recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos, informática, arquivos, bibliotecas, información, servizos xerais, servizos científico-técnicos, así como o soporte á investigación e á transferencia de tecnoloxía.

O persoal técnico, de xestión e de administración e servizos estará formado polo persoal funcionario das escalas das propias universidades e persoal laboral contratado pola propia universidade, así como por persoal funcionario pertencente aos corpos e escalas doutras administracións públicas.


Consulta na sección de UVigo en Cifras do Portal de yransparencia os indicadores de persoal desagregados por sexo, idade, procedencia xeográfica, categoría etc. e os indicadores de formación.

UVigo en cifras


Contactos do persoal técnico, de xestión e de administración e servizos

Icona de directorio de persoal

Preme no botón se precisas buscar alguén entre o persoal técnico, de xestión e de administración e servizos.

Ir ao directorio do PTXAS