Bolsas de estudo

Destinadas a financiar os gastos derivados dos estudos universitarios.

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2018/2019 nunha titulación oficial de grao ou máster.

Información páxina web do MEFP

Máis información

​​Aviso moi importante: lémbrase que procederá á devolución da bolsa concedida no caso de:

  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de ciencias e ensinanzas técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa excepto o correspondente á matrícula.
  • Non ter presentado o proxecto fin de carreira no prazo de dous anos desde a data de resolución de concesión da bolsa, no caso de ter obtido a bolsa para a realización do devandito proxecto.

Destinada a persoas empadroadas nun municipio do País Vasco a 31 de decembro de 2017, que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2018/2019 nunha titulación oficial de grao ou máster.

Máis información​​​​​

Bolsas e prazas nas residencias universitarias

Destinadas a alumnado de grao, máster e doutoramento

Máis información

Bolsas para realización de cursos intensivos de verán no Centro de Linguas

Destinadas ao alumnado de grao, máster e doutoramento

Máis información

Bolsa de inicio de estudos de máster

Destinadas ao alumnado de primeiro curso de máster oficial

Máis información

Bolsa comedor

Destinada a alumnado de grao, máster e doutoramento que cumpla determinados requisitos académicos e económicos.Convocatoria prevista en xaneiro

Máis información

 

Contacta connosco en bolsas@uvigo.es ou chamando ao teléfono 986 813 611