Identidade corporativa - Imaxe de pinceis usados

Identidade corporativa

Somos un organismo vivo, novo, de vangarda e emprendedor. Os eixes da nosa proxección futura son a I+D+i e as novas tecnoloxías. Somos tamén unha institución descentralizada, plural e participativa. Nos nosos tres campus teñen cabida a maioría das áreas de coñecemento. Unha organización profundamente imbricada no tecido socio-económico da nosa área de influencia que se traduce nun compromiso activo co progreso científico e empresarial da comunidade galega. Temos como unha das nosas misións principais xerar o tecido estrutural para que a transferencia do coñecemento sexa unha realidade frutífera.

A identidade recolle os símbolos de representación da Universidade de cara a crear unha unidade interna e unha proxección externa coherente, forte e representativa dos nosos atributos e valores, unha marca con presencia nos diferentes contextos nos que se desenvolve.

 • Expresar os nosos valores.
 • Facilitar a adaptación ao espazo europeo de educación superior.
 • Amplificar a percepción da Universidade de Vigo como axente de transformación do seu contexto socioeconómico.
 • Aumentar o poder de atracción da universidade respecto do noso público obxectivo, o futuro alumnado.
 • Proxección exterior da institución: situarnos no ámbito dos ensinos superiores, no conxunto da comunidade científica e respecto dos axentes sociais e económicos.
 • Constituírnos nun máis dos elementos diferenciadores respecto da competencia.
 • Propiciar a cohesión interna da comunidade universitaria dotándoa dun símbolo identitario que represente a nosa diversidade.

A actual identidade corporativa da Universidade de Vigo xestouse en outubro de 2008 cara unha transformación actualizada e acorde a un novo escenario. O mercado da educación superior europea esixe aplicar a lóxica do territorio das marcas e entender a imaxe da Universidade de Vigo como un valor tanxible da institución e como vehículo propio dos valores da mesma. Con este punto de partida, a concreción do universo da comunicación desta marca levouse a cabo a través de tres fases: Un concurso internacional, no que se recibiron máis de 600 propostas de tódolos rincóns do mundo, unha selección de entre cinco estudos baseados nas dúas propostas gañadoras do concurso, e finalmente, na elaboración e desenvolvemento da identidade e das aplicacións xunto a confección do Manual de imaxe corporativa.

A Área de Imaxe da Universidade de Vigo ten como propósito asesorar a comunidade universitaria para o correcto uso dos símbolos gráficos que representan á institución, co fin de reforzar e clarificar a comunicación interna, así como de proxectar unha imaxe exterior coherente e de excelencia.

Este asesoramento desenvólvese en tres liñas de actuación:

 • Xestión dos símbolos e elementos de identidade corporativa e asesoramento para a comunidade universitaria, as axencias de publicidade e imprentas, co fin da realización de material gráfico acorde coa estética e os obxectivos da institución, e así reforzar a súa imaxe.
 • Deseño e maquetación dos materiais promocionais gráficos das campañas institucionais da universidade.
 • Asesoramento sobre liñas estéticas que han seguirse para a elaboración de traballos, materiais gráficos e publicitarios para a comunidade universitaria.

A Área de Imaxe asesora os membros da institución sobre o modo correcto de interpretar as normas do manual

Máis información:

Área de Imaxe
Local B2, Centro Comercial da Cidade Universitaria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
imaxe@uvigo.es
+34 986 813 411

 

Descargas

Guía básica da identidade corporativa 2019 [PDF]4.1 MB Manual de identidade corporativa Completo [PDF]19.76 MB 01_Introducción [PDF]31.43 KB 02_Denominación e obxectivos [PDF]35.55 KB 03_Logotipo [PDF]1.34 MB 04_Escudo[PDF]270.1 KB 05_Tipografía [PDF]558.24 KB 06_Papelaría [PDF]4.65 MB 07_Soportes publicitarios [PDF]6.6 MB 08_Web e soportes informáticos [PDF]799.64 KB 09_Sinalización [PDF]3.22 MB Manual de cardernos [PDF]713.26 KB Logotipo Universidade de Vigo [PDF]566.13 KB Logotipo Universidade de Vigo [PNG]36.18 KB