Parrulo nadando nunha lagoa no Campus de Vigo

Medio ambiente

A Universidade de Vigo conta coa Oficina de Medio Ambiente, a OMA, que consitúe o órgano responsable da política ambiental da universidade

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo depende da Vicerreitoría de Planificación e está dirixida por unha persoa pertencente ao persoal da universidade, nomeada polo equipo de goberno como director ou directora da OMA.

Ademais, conta con outra persoa que exerce como técnica superior de xestión ambiental da Universidade de Vigo (Persoal de Administración e Servizos) e persoas bolseiras temporais que exercen o seu labor na oficina por distintos períodos e en diferentes proxectos e actividades.

 

Oficina de Medio Ambiente