Listas de agarda

Grupo I / Subgrupo A1

17-09-18 Letrado [PDF]4.86 KB 17-09-18 Técnico Superior de Actividades Culturais [PDF]10.77 KB 17-09-18 Técnico Superior de Actividades Deportivas [PDF]18.17 KB 28-11-18 Técnico Superior de Análise Instrumental [PDF]6.9 KB 17-09-18 Técnico Superior de Análise de Superficies [PDF]5.2 KB 17-09-18 Técnico Superior de Apoio aos Programas de Formación e Innovación Educativa [PDF]5.2 KB 17-09-18 Técnico Superior de Biotecnoloxía [PDF]11.09 KB 17-09-18 Técnico Superior de Calidade [PDF]5.21 KB 17-09-18 Técnico Superior de Calidade Alimentaria [PDF]5.73 KB 17-09-18 Técnico Superior de Cultivos Mariños [PDF]10.94 KB 28-11-18 Técnico Superior en Equipo de Feixe de Ións Focalizados e Microscopía Electrónica de Varrido [PDF]5.35 KB 28-11-18 Técnico Superior de I+D [PDF]7.79 KB 17-09-18 Técnico Superior de Microscopía Electrónica [PDF]5.58 KB 17-09-18 Técnico Superior de Normalización Lingüística [PDF]6.56 KB 17-09-18 Técnico Superior de Prevención de Riscos Laborais [PDF]12.79 KB 17-09-18 Técnico Superior da Oficina de Relacións Internacionais [PDF]9.97 KB 17-09-18 Técnico Superior de Relacións Institucionais [PDF]5.2 KB 17-09-18 Técnico Superior de Secuenciación masiva e PCR [PDF]5.64 KB 17-09-18 Técnico Superior de Servizos Xerais de Investigación [PDF]10.83 KB 31-10-18 Técnico Superior de TIC [PDF]10.62 KB 17-09-18 Técnico Superior Veterinario [PDF]5.6 KB 17-09-18 Técnico Superior de Xestión Ambiental [PDF]5.32 KB 17-09-18 Xestores de Innovación [PDF]10.97 KB

Grupo II / Subgrupo A2

17-09-18 Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos [PDF]22.25 KB 05-12-18 Funcionarias/os Subgrupo A26.62 KB 17-09-18 Técnico Medio de Apoio aos Programas de Formación e Innovación Educativa [PDF]5.33 KB 17-09-18 Técnico Medio de TIC [PDF]7.47 KB 17-09-18 Técnico Medio de Xestión de Proxectos [PDF]5.94 KB 17-09-18 Técnico Medio Proxecto Europeo Green Tech Western Balkans EACEA/18/2013 [PDF]6.33 KB

Grupo III / Subgrupo C1

17-09-18 Técnico Especialista de Actividades Deportivas [PDF]8.47 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Actividades do Medio Mariño [PDF]5.97 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Análise Instrumental [PDF]10.05 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Análise dos Alimentos [PDF]21.77 KB 28-11-18 Técnico Especialista de Animalario [PDF]10.99 KB 28-11-18 Técnico Especialista de Biblioteca [PDF]238.56 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Bioloxía [PDF]12.11 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Calidade Ambiental e Histoloxía [PDF]11.83 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Cultivos Mariños [PDF]5.93 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Electrónica [PDF]11.48 KB 17-09-18 Técnico Especialista en Electrónica de Instrumentación Científica e Calibración [PDF]10.64 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Física [PDF]10.68 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Máquinas e Ferramentas [PDF]6 KB 10-10-18 Técnico Especialista de Medios Audiovisuais [PDF]7.79 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Microscopía Electrónica [PDF]11.61 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Química [PDF]16.46 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Servizos Xerais [PDF] 10.94 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Belas Artes [PDF]18.23 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Técnicas Escultóricas e Pictóricas [PDF]10.84 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Técnicas Gráficas [PDF]11.24 KB 03-10-18 Técnico Especialista de TIC [PDF]17.6 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Transporte e Distribución [PDF]9.5 KB

Grupo IV / Subgrupo C2

28-11-18 Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas [PDF]21.08 KB 28-11-18 Auxiliar Técnico de Servizos Xerais [PDF]212.66 KB 17-09-18 Telefonista [PDF]11.49 KB 28-11-18 Auxiliar Administrativo [PDF]480.33 KB