Listas de agarda


As persoas integrantes destas listas poden atoparse nalgún dos seguintes supostos:
Dispoñible: están a espera de recibir unha oferta de traballo.
Dispoñible 1: traballan na U. de  Vigo noutra escala ou categoría, tendo dereito a optar e permanecer como dispoñibles nesta lista.
Nomeado/a ou contratado/a: traballan na U. de Vigo na escala ou categoría da lista consultada.
Suspendido/a: formularon unha renuncia xustificada e poderán reincorporarse a esta lista cando acrediten que desapareceron os motivos que xustificaron a suspensión.       


Última actualización: 6 de febreiro de 2024

Subgrupo A1

17-09-18 Técnica superior servizos xerais - Actividades culturais [PDF]10.77 KB 17-09-18 Técnica superior apoio á docencia e investigación - Análise superficies [PDF]5.2 KB 15-12-2023 Técnica superior apoio á docencia e investigación - Análise Instrumental [PDF]72.8 KB 17-09-18 Técnica superior apoio á docencia e investigación - Biotecnoloxía [PDF]11.09 KB 27-05-2022 Técnica superior apoio á docencia e investigación - Calidade [PDF]10.85 KB 17-09-18 Técnica Superior de Calidade Alimentaria e Desenvolvemento Sostible [PDF]5.73 KB 04-07-2022 Técnica superior apoio á docencia e investigación - Calidade Ambiental e Histoloxía [PDF]122.09 KB 13-03-2020 Técnica Superior apoio á docencia e investigación - Cultivos Mariños [PDF]6.11 KB 13-03-2020 Técnica superior servizos xerais - Deportes [PDF]17.78 KB 13-03-2020 Técnica superior apoio á docencia e investigación - Determinación Estrutural e Proteómica [PDF]49.18 KB 15-12-2023 Técnico superior de servizos xerais - Emprego e emprendemento [PDF]9.55 KB 18-04-2023 Técnica superior apoio á docencia e investigación - I+D [PDF]8.06 KB 09-07-2021 Técnica superior servizos xerais - Igualdade [PDF]5.78 KB 02-02-2024 Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións - Informática [PDF]140.12 KB 20-05-2021 Técnica superior servizos xerais - Innovación Educativa [PDF]5.54 KB 11-03-2021 Letrado/a [PDF]60.42 KB 15-12-2023 Técnica superior apoio á docencia e investigación - Microscopía Electrónica [PDF]9.39 KB 13-03-2020 Técnica superior servizos xerais - Normalización Lingüística [PDF]6.76 KB 19-06-2023 Técnica superior servizos xerais - Relacións institucionais [PDF]9.11 KB 27-05-2022 Técnica superior apoio á docencia e investigación - Relacións Internacionais [PDF]34.13 KB 08-06-2022 Técnica superior servizos xerais - Riscos Laborais [PDF]9.82 KB 13-03-2020 Técnica superior apoio á docencia e investigación - Veterinaria [PDF]5.8 KB 12-05-23 Técnica superior de servizos xerais - Xestión Ambiental [PDF]5.52 KB

Subgrupo A2

02-02-2024 Técnica media apoio á docencia e investigación - Actividades Aeroespaciais [PDF]107.35 KB 25-01-2021 Xestión - Administración [PDF]52.84 KB 02-02-2024 Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos - Biblioteca [PDF]115.38 KB 27-05-2022 Técnica media tecnoloxías da información e comunicacións - Informática[PDF]7.41 KB 17-09-18 Técnica media servizos xerais - Innovación Educativa [PDF]5.33 KB 12-05-2023 Técnica media servizos xerais - Riscos laborais [PDF]72.27 KB

Subgrupo C1

02-02-2024 Técnica especialista de Bibliotecas - Biblioteca [PDF]279.09 KB 02-02-2024 Técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións - Informática [PDF]109.27 KB 08-04-2022 Técnica especialista servizos xerais - Conserxería [PDF]8.33 KB 28-10-2021 Técnica especialista servizos xerais - Deportes [PDF]11.08 KB 19-10-2020 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Bioloxía [PDF]11.12 KB 17-09-18 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Actividades do Medio Mariño [PDF]5.97 KB 17-09-18 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Análise de Alimentos [PDF]21.77 KB 15-12-2023 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Análise Instrumental [PDF]13.39 KB 02-02-2024 Técnica especialista de apoio á docencia e investigación - Animalario [PDF]86.21 KB 17-09-18 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Calidade Ambiental e Histoloxía [PDF]11.83 KB 14-11-2022 Técnica especialista servizos xerais - Condutor [PDF]61.89 KB 06-09-2022 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Cultivos Mariños [PDF]6.16 KB 17-09-18 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Electrónica [PDF]11.48 KB 17-09-18 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Electrónica de instrumentación científica e calibración [PDF]10.64 KB 12-05-2022 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Física [PDF]8.54 KB 17-09-18 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Máquinas e Ferramentas [PDF]6 KB 04-07-2023 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Medios Audiovisuais [PDF]11.39 KB 07-03-2023 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Microscopía electrónica [PDF]7.58 KB 17-09-18 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Obradoiro de Belas Artes [PDF]18.23 KB 28-10-2021 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Química [PDF]19.94 KB 17-09-18 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Técnicas de artes gráficas [PDF]11.24 KB 17-09-18 Técnica especialista apoio á docencia e investigación - Técnicas escultóricas e pictóricas [PDF]10.84 KB 08-06-2022 Técnica especialista servizos xerais - Xardinería e Zonas verdes [PDF]198.72 KB

Subgrupo C2

02-02-2024 Auxiliar Administrativa - Administración [PDF]348.82 KB 06-02-2024 Auxiliar Técnica de Servizos Xerais - Conserxería [PDF]111.42 KB 02-02-2024 Auxiliar Técnica de Servizos Xerais - Deportes [PDF]156.87 KB 13-03-2020 Auxiliar Técnica de Servizos Xerais - Información Telefónica [PDF]6.1 KB

OUTRO PERSOAL

08-02-2023 Técnicos Promoción e Mellora I+D+I [PDF]44.48 KB 13-03-2020 Xestores de Innovación [PDF]11.14 KB 06-09-2022 Xestores no cadro do proxecto ERASMUS+ [PDF]12.31 KB 14-11-2022 Xestores-as coñecemento CINTECX [PDF]383.91 KB 14-11-2022 Xestores dos Campus de Especialización [PDF]423.87 KB