Cooperación das empresas e institucións na investigación

O mellor aliado no camiño á innovación

Conscientes da importancia da transferencia dos coñecementos xerados pola nosa comunidade investigadora ao tecido produtivo, na Universidade de Vigo colaboramos coas empresas e coas institucións desde a nosa creación. Esta cooperación materialízase en diferentes modelos, entre eles os contratos e os convenios de investigación.

Cada vez é máis frecuente e necesario que a I+D aplicada e o desenvolvemento tecnolóxico realizado na universidade se leve a cabo, desde as primeiras etapas, en colaboración con outros axentes do sistema de innovación, fundamentalmente coas empresas.

Neste sentido, distinguimos dúas vías de realización das actividades de I+D+i:

  • I+D contratada: unha empresa ou organización encárgalle á Universidade a realización dun proxecto de I+D, propón os obxectivos, asume os riscos e paga o seu custo, e finalmente dispón dos resultados. Esta actividade formalízase mediante un contrato.
  • I+D colaborativa: os participantes dos proxectos involucran os seus recursos, comparten riscos e obxectivos e distribúen a propiedade dos resultados. Formalízase mediante un convenio ou acordo de colaboración.

En ambos os casos, as organizacións poden acudir ás diversas axudas públicas para obter financiamento das súas actividades de I+D+i.