Axudas

Neste apartado tes información sobre as axudas de acción social

 

Desde xullo de 2018

 • Raquel María Souto García, xerenta
  Presidenta
   
 • Servizo de Retribucións e Seguros Sociais, campus de Vigo
  Secretaría
   
 • Xunta de PAS funcionario
  Xoán M. Cebro Rodríguez
  Escola de Enxeñaría Forestal, campus de Pontevedra

  Henrique Macías Cambra
  Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento, campus de Vigo

  José Manuel Soñora Abeijón
  Servizo PAS, campus de Vigo
   
 • Comités de empresa PAS laboral Pontevedra e Ourense
  Carlos Román Lago
  Biblioteca Central, campus de Vigo

  José Estévez Vázquez
  Unidade de Servizos Xerais de Apoio, Campus de Vigo

  Luis Pérez Gómez
  Biblioteca Central, campus de Ourense
 • Xunta de PDI funcionario
  Generosa Fernández Manín
  Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, campus de Vigo

  Xabier Roca Pardiñas
  Escola de Enxeñaría Industrial, campus de Vigo

  José Carlos Álvarez Villamarín
  Fac. de CC Económicas e Empresariais, campus de Vigo
   
 • Comité de empresa PDI laboral en Pontevedra e Ourense
  Begoña González de Prado
  Facultade de Química, campus de Vigo

  Javier Lorenzo Paniagua
  EU de Estudos Empresariais, campus de Vigo

 • Aquí podes consultar as actas da comisión de acción social
 
 

Polo promotor

 • Manuel Joaquín Reigosa Roger
  Reitor 
 • Raquel María Souto García
  Xerenta
 • Baltasar Manzano González
 • José Manuel García Vázquez
  Representante no fondo de pensións
 • Marta Cogolludo Fernández
  Xefa Sec. Retribucións e S.S. (secretaria)


Polos partícipes

 • Cándido Pérez Betanzos
  CIG, representante no fondo de pensións
 • Aquilino Santiago Alonso Núñez
  CIG
 • Xosé Antón Vila Sobrino
  CIG
 • Luis J. Olivares Requejo
  CCOO
 • Juan José Santamaría Conde
  UGT

 • Aquí podes consultar as actas da comisión do plano de pensións

 

Por Resolución Reitoral de data 9 de xullo de 2018 adxudícase á empresa "SURNE MUTUA SEGUROS Y REASEGURADOS A PRIMA FIJA" o contrato correspondente á nova póliza de seguro de vida - con data de efectos 01/10/2018-, para o persoal da Universidade de Vigo:

 • PDI (funcionarios, contratados a tempo completo e a tempo parcial).
 • PAS (funcionarios, persoal laboral fixo e persoal laboral contratado).

 

Os riscos cubertos segundo a póliza son os seguintes:

Riscos principais

Tipo de risco Capital asegurado
Falecemento por calquera causa   9000 €
Falecemento por accidente 18 000 €
Falecemento por accidente de circulación 27 000 €

 

Riscos complementarios

Tipo de risco Capital asegurado
Invalidez Absoluta Permanente por calquera causa   9000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente 18 000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente de tráfico 27 000 €
Gran Invalidez Permanente por calquera causa   9 000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente 18 000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente de tráfico 27 000 €

Ditos capitais non son acumulables.

 

Melloras introducidas na nova póliza

Concepto Capital asegurado
Subministración de cadeira de rodas en caso de Incapacidade Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 3000 €
Adaptación do domicilio ou vehículo do asegurado en caso de Gran Invalidez por calquera causa ata 6000 €
Gastos de enterro ata 3000 €
Reembolso de gastos por próteses de Invalidez Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 6000 €

 

Documentación