Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade

 

 • Jacobo Porteiro Fresco
  Director de Área de Sostibilidade
  +34 986 813 410
 • Jose Carlos Caamaño Martínez
  Director de Área de Infraestruturas e Prevención de Riscos Laborais
  +34 986 130 254
  dir.infraestruturas.prl@uvigo.gal
 • Delfina Couce Fortúnez
  Directora da Oficina de Medio Ambiente
  +34 986 813 883
 • Manuel Pérez Cota
  Director de Área de Innovación Administrativa
  +34 986 813 602
  dir.innovadm@uvigo.gal
 • Jose Juan Pazos Arias
  Director de Área de Novas Tecnoloxías
  +34 986 813 410
 • Eugenia María Rodríguez González
  Secretaría
  +34 986 813 440
  vicplan@uvigo.gal

 • As relativas á programación, supervisión e execución das novas infraestruturas, así como a reforma, remodelación, adaptación ou reparación das xa existentes, en coordinación coa Xerencia.
 • As correspondentes ás actuacións urbanísticas que afecten a Universidade de Vigo.
 • As relacionadas con plans, proxectos e programas estratéxicos institucionais.
 • As correspondentes á solicitude e á contratación de proxectos, infraestruturas, equipamentos e instalacións de carácter institucional.
 • As de xestión e coordinación dos equipamentos e infraestruturas docentes.
 • As relativas á posta en marcha de programas de sustentabilidade enerxética e ambiental.
 • As relativas ás tecnoloxías da información e as comunicacións e os seus servizos.
 • A definición, execución e supervisión da política de prevención de riscos laborais.
 • A planificación e a coordinación das actividades de implantación e desenvolvemento da administración electrónica, de acordo coa Secretaría Xeral.
 • As relacionadas coa Fundación Universidade de Vigo (Fuvi).
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 440
vicplan@uvigo.gal