Organización administrativa

Nesta sección podes ver a organización das áreas e servizos administrativos da Universidade de Vigo

 

Xerencia

 

Organización administrativa académica

Organización administrativa económica

Organización administrativa institucional

Organización administrativa da investigación e desenvolvemento

Organización administrativa dos Recursos Humanos

Organización administrativa de Servizos Xerais

Organización administrativa da Administración desconcentrada